Lägg Weply chat på din hemsida

Du får tillskickat ditt anpassade javascript, som ska infogas i footeren på din webbplats. Om din webbplats inte har någon footer, så ska den infogas precis före tagget på din webbplats.

Sättet att göra detta skiljer sig från plattform till plattform. Här är några av de vanligaste som vi har skrivit guider för:

WordPress

Wix

Joomla

Squarespace

 

WordPress

Metod 1. Lägg till scriptet med hjälp av Tillägg

Om du inte har tillgång till källkoden på din webbplats, kan du använda plugins för att hjälpa dig med att få chatten lagt in på din hemsida.

 1. Ladda ner Insert Headers and Footers tillägg.
 2. Installera och aktivera plugin via WordPress genom att tillgå Tillägg > Lägg till nytt > Ladda upp tillägg
 3. Efter aktivering, tillgår du det nya plugin via Inställningar > Insert Headers and Footers. Här kommer du att se 3 fält: Scripts in Header, Scripts in Body och Scripts in Footer.
 4. Kopiera scriptet du fick tillskickat, och klistra in i Scripts in Footer.
 5. Tryck på Save
 6. Kontrollera om din chatt är aktiverad på din hemsida.

Metod 2. Lägg till scriptet manuellt med kodning

Om du är mer bekant med WordPress och vill lägga till scriptet till webbplatsens källor direkt, måste du infoga en ny function som tillägger scriptet för wp_footer till temats functions.php-fil.

Wix

 1. Logga in på ditt Wix-konto..
 2. Gå till Inställningar på din hemsidas plattform.
 3. Klicka på fliken Egen Kod under Avancerat
 4. Klicka på + Lägg till egen kod som finns uppe till höger.
 5. Sätt in ditt script i textfältet.
 6. Namnge den exempelvis "Weply chatt"
 7. Välj All pages under Add Code to Pages
 8. Välj Body - end som placering för scriptet.
 9. Klicka på Apply.

Joomla

Hur du lägger in scriptet beror på vilken template du använder. Det finns inte en enda metod för att implementera scriptet på alla templates. Det viktigaste att se till är att chatten visas på alla sidor av webbplatsen.

 1. Navigera fram till /templates/(ditt template)/index.php
 2. Sätt in scriptet precis innan taggen </body>.

Om chatten endast visas på framsidan, kan det vara att processen behöver upprepas på alla synliga sidor.

Alternativt finns det många extensions för Joomla som hjälper till att få Javascript in på hemsidor. Implementeringen av scriptet är avhängig av den extension du väljer att använda, så det er bäst att läsa deras dokumentation för det.

Squarespace

För att få chatten på Squarespace, måste du använda dig av Code Injection. Navigera först till din hemsida.

 1. I Menyn till vänster klickar du på Settings > Advanced > Code Injection.
 2. Lägg till scriptet under textrutan Footer.
 3. Klicka på Save.