Guide: Så växer du din verksamhet med hjälp av SEM

Vill du öka varumärkeskännedomen, nå ut till potentiella kunder och dra in mer trafik till din webbsida? Då kan SEM vara marknadsföringsmetoden för dig. SEM hjälper dig att bli synlig för din målgrupp med skräddarsydda budskap och tydliga CTA:s. I den här guiden går vi igenom vad skillnaden är mellan SEM och SEO, hur SEM fungerar i praktiken och hur du kan sätta upp realistiska mål för dina kampanjer. 

Vad innebär SEM?

SEM (Search Engine Marketing), eller sökmotormarknadsföring, är en strategi som ökar antalet besökare till din webbsida. Genom betalda annonser driver du trafik från sökmotorerna till din plattform, utan att behöva ranka högt organiskt. När du skapar annonser i till exempel Google Ads, har du möjlighet att bli synlig i toppen av sökresultatet, när användarna skriver in sökord som är relaterade till din verksamhet och innehåll. 

SEM och SEO kan kombineras för ökad synlighet, då du har möjlighet att både nå ut organiskt och genom betald marknadsföring. SEO hjälper dig att bygga upp ett långsiktigt förtroende hos sökmotorerna, medan SEM hjälper dig att vinna trafiken direkt. Se det som en långsiktig och en kortsiktig strategi. Medan SEM ger direkt effekt i sökresultaten, kan SEO ta längre tid att bygga upp men skapar ett långsiktigt värde. Därför väljer flera nystartade bolag att satsa på SEM i första hand, medan de bygger upp sin sajt med SEO-optimering efterhand. 

Det ökända verktyget, Google Ads

Det vanligaste verktyget när det kommer till sökmotormarknadsföring är Google Ads, vilken är Googles annonsplattform. Genom Google Ads har du möjligt att köpa annonsutrymmen på flera olika kanaler, bland annat i Googles sökresultat, men även på till exempel YouTube, Gmail eller andra webbsidor som deltar i annonserings-programmet Google AdSense.

Du som marknadsförare, kan välja om du vill betala för klick eller visningar, beroende på annonsens syfte och målsättning. När du köper annonsutrymme i Googles sökresultat, kommer du att konkurrera med andra aktörer som är villiga att betala för synlighet genom liknande sökord som du använder. I vissa branscher eller nischer kan det därför vara stor konkurrens om annonsutrymmet, medan det för andra branscher kan vara väldigt få aktörer som annonserar.

I jämförelse med SEO, där målet är att ranka topp fem bland sökresultaten, konkurrerar du istället mot alla hemsidor på hela internet. Även här kommer det förstås att variera hur stor konkurrensen är. För en del branscher är det väldigt hög konkurrens, medan det i mindre, nischade områden, kan vara lättare att nå förstasidan.

Hänger du med på vad skillnaden är mellan SEM och SEO? Bra, då går vi vidare med hur SEM fungerar i praktiken. 

Hur mycket kostar SEM?

Fördelen med att tillämpa SEM i sin marknadsföringsstrategi, är att du kan få synlighet i sökresultaten direkt. Däremot behöver du betala för varje besökare som du genererar genom annonserna. Det går inte att säga ett exakt pris då det är dynamisk prissättning som gäller, men du betalar för varje klick.

Ett klick genom Google Ads kan kosta allt mellan 50 öre upp till hundratals kronor, beroende på hur många konkurrerande aktörer som budar på samma sökord. Vilken budget du vill avsätta för varje enskild annons, avgör du givetvis själv. Du behöver med andra ord, aldrig vara rädd för att pengarna ska ticka iväg okontrollerat.

Beroende på vad du är villig att betala per annons, kommer det i de flesta fall att ske en budgivning för synlighet av varje relevant mottagare. Detta sker automatiskt, och pågår kontinuerligt under tiden som din annons är aktiv. Det är alltså inget du själv behöver sitta och kontrollera aktivt. Dock är det viktigt att du följer upp hur bra annonserna presterar efter hand, för att kunna göra förbättringar. 

Får dina annonser ingen synlighet eller klick, kan det bero på flera faktorer. Vi rekommenderar dig att A/B-testa rubriker för att ta reda på vilket budskap som ger bäst effekt. A/B-testning innebär att du skapar två olika versioner av annonser, alternativt använder samma annons mot olika målgrupper och sedan analyserar vilken som gick bäst och fortsätter på det spåret. Detta kan du även göra med sökord, bilder och CTA (call to action). Våga testa dig fram. I flera fall är det små justeringar som har stor påverkan på resultatet. Det viktiga är att du får en bra ROI (Return On Investment). 

Du vill givetvis att dina investeringar i både tid och pengar, ska generera i resultat. 

Hur kan jag beräkna ROI av SEM?

ROI syftar till den summa pengar som du genererar i vinst, från de investeringar du lägger på marknadsföringsaktiviteter, i detta fall SEM. ROI representerar vinsten du genererat. Vi ger ett exempel på hur du kan beräkna din ROI här:

Om du betalar 10.000:- för en annonskampanj och genererar 30.000 i försäljning då beräknar du ROI såhär: 30.000 (bruttoresultat) – 10.000 (kostnad) = 20.000. Sedan tar du nettoresultatet/kostnaden=ROI i %. I detta fallet blir det: 20.000/10.000=200%

ROI används för att utvärdera effektiviteten av dina marknadsaktiviteter på lång sikt, men ger dig även indikationer på hur väl dina annonser presterar. Använd ROI för att följa upp resultatet och optimera dina annonser kontinuerligt efter behov. Det slutgiltiga målet är att gå med vinst.

För att sätta ett mål för hur högt ROI du vill uppnå, kan du utgå ifrån kundresan. Besvara följande frågor:

 • Vad är den genomsnittliga vinsten per lead?
 • Hur skapar ni intresse i ett tidigt stadie av kundresan, hos en potentiell kund?
 • När blir användaren som klickat på annonsen ett potentiellt lead, för säljteamet?

Det kan vara en utmaning att bestämma ROI för dina aktiviteter, men det är nödvändigt för att få en tydligare bild över hur dina aktiviteter presterar. Vi rekommenderar dig att följa kundresan, och se hur stor andel som gått från ett steg till ett annat. Detta ger dig inblick i hur väl dina annonser presterar och om du når ut till en relevant målgrupp. 

Hur kommer jag igång med SEM?

Det finns flertalet olika verktyg som du kan använda dig av för att utveckla, analysera och optimera din SEM. Vi listar de främst förekommande verktygen som finns tillgängliga:

Google Ads

Google Marketing Platform är ett samlingsverktyg för analys och optimering av annonsering och webbtrafik. För att nå ut i sökmotorn skapar du annonser i Google Ads, med syfte att rikta trafik till din hemsida eller en viss produkt/tjänst. Google Marketing Plattform erbjuder dig flera olika verktyg och lösningar för SEM. Oavsett om du driver ett start-up eller äger ett etablerat företag, kan verktyget hjälpa ditt företag att växa genom målgruppsanpassad annonsering. I plattformen hittar du exempelvis:

 • Analytics Analytics är ett avancerat analysprogram för din webbsida, som ger värdefull inblick i både trafik och beteende.
 • Data studio – Data Studio är ett verktyg som hjälper dig att organisera och analysera data.
 • Optimize 360 – Optimize 360 är ett verktyg som gör det möjligt att testa och utvärdera olika versioner av kampanjer på hemsidan.
 • Search Ads 360 – Search Ads 360 är ett verktyg som hjälper dig att analysera och förbättra sök-kampanjer.

Bing Ads

Bing Ads är Microsofts motsvarighet till Google Ads. Även om Google är den mest väletablerade och största sökmotorn, finns det flera andra alternativ som har många användare, till exempel Bing. Annonstjänsten Bing Ads fungerar i princip likadant som Google Ads. Den största skillnaden är vilka användare som du når ut till genom de olika sökmotorerna. I valet av verktyg, bör därmed målgruppen spela en stor roll. Läs gärna mer om Bing Ads här

Adobe Advertising Cloud

Adobe erbjuder en plattform med flera verktyg, utformade för att ge överblick och att optimera digitala marknadsföringsaktiviteter. I plattformen hittar du verktyg som:

 • Demand-side Platform 
 • Advertising Cloud Search 
 • Advertising Cloud TV
 • Advertising Cloud Creative

När du arbetar med SEM är Cloud Search det mest relevanta verktyget, då det med hjälp av artificiell intelligens optimerar annonseringskampanjer, baserat på insamlade data. Detta kan ge dig ökad förståelse för vem och hur du ska rikta dina annonser. Läs mer om Cloud Search här


SEM är en metod som ökar synligheten av företag i sökmotorerna, genom betalda kampanjer och annonser. Metoden kan vara kostsam, men kan också vara oerhört effektiv och lönsam för företag som vill uppnå snabba resultat. Därav är det viktigt att alltid följa upp, analysera och beräkna resultatet av ROI:n på dina annonser. Våga testa dig fram, göra små justeringar och A/B-testa för att komma steget närmare dina affärsmål.