Artikel | 5 minuters läsning

Tio KPI:er du bör ha koll på

Artikel | 5 minuters läsning

Tio KPI:er du bör ha koll på

Publicerad: 27 februari 2023

I denna artikel:

Att kunna mäta och analysera resultat är viktigare än någonsin för marknadsförare. Men vilka KPI:er är viktiga att granska, och hur kan de hjälpa dig att nå dina affärsmål? Vi listar tio KPI:er som hjälper dig att lyckas. 

Det är lätt hänt att man stirrar sig blind på data utan att förstå sambandet eller resultatet. Men oavsett om det gäller trafik, räckvidd eller antalet likes: ju högre resultat desto bättre visst? Det kan stämma, men de höga siffrorna leder inte nödvändigtvis till fler affärer eller ökad försäljning. Ni når ut många, men säljer inte mer. Klurigt va? 

Med rätt Key Performance Indicators, KPI:er kan du utläsa antalet potentiella köpare, vilket innehåll som konverterar potentiella leads och vilka aktiviteter som stärker relationen till dina mottagare.  

Vad är en bra KPI?

Det kan vara en utmaning att förstå vad som är relevant att mäta och inte. Nyckeln till att välja ut rätt KPI:er är att utgå ifrån era målsättningar.

Vilka aktiviteter är viktiga för ert resultat?

Det kan handla om allt ifrån ett whitepapers, sociala medier inlägg eller kampanjer. Samla ihop marknadsteamet och snacka ihop er med säljavdelningen. Punkta ner vilka nyckeltal som har en direkt påverkan på ert resultat.  

Utgå ifrån följande:

Relevant: KPI:er som mäter de mål du ska uppnå.

Tidsrelaterat: KPI:er som kan följas upp och jämföras över tid, med fokus på prestation.  

Kanaler: KPI:er som kan utläsas från flertalet kanaler. Detta för att få en bättre helhetsbild och jämförelse mellan aktiviteterna. 

Varför KPI:er?

  • Engagemang: Möjlighet att följa upp samtliga resultat. 

  • Kontroll: Möjlighet att fatta rationella beslut med data som underlag. 

  • Kunskap: Möjlighet till att analysera, mäta och justera efterhand för bästa möjliga utfall. 

Tio KPI:er du borde implementera i din marknadsföringsstrategi

1. Conversion Rate (konverteringsgrad)

Conversion rate innebär att du följer upp hur många dina webbplatsbesökare som har genomfört en konvertering. Du kan göra en generell mätning av all trafik du genererat, eller mäta specifika aktiviteter: kampanjer, nyhetsbrev eller webinarer.

Datan kan ge dig insikter i hur dina aktiviteter presterar, men även hinta om förbättringsmöjligheter på sajten.

Behöver du exempelvis förenkla köpresan eller förtydliga dina tjänster? Var kör besökarna fast?

Följ upp deras beteendemönster och läs av vad du bör förbättra.  

Du kan enkelt kan du enkelt mäta din Conversion Rate genom att dela antalet konverteringar med antalet besökare 

2. CPA, Cost Per Acquisition (kostnad per förvärv)

CPA syftar till kostnad per konvertering. Det vill säga, hur mycket du behöver betala för att en kund ska konvertera. Datan är användbar när du ska följa upp exempelvis kampanjer och annonser.  

CPA beräknas på följande sätt: marknadskostnaderna / antalet konverteringar 

3. Conversion Value (konverteringsvärde)

Hur mycket är en konvertering värd för dig? KPI:n baserasett estimat, förutom när det gäller ett faktiskt köp. Hur stor är sannolikheten att mottagarna konverterar och vad skulle det vara värt för dig?

Baseratkunskap och data från köpresan kan du göra ett estimat eller basera kostnaderna på den faktiska produkten 

4. Return of Investment, ROI

ROI är en klassisk KPI som en stor del av marknadsförare värdesätter. ROI mäter avkastningen på en investering relaterad till vad den kostade. Resultatet kan användas som riktmärke för framtida marknadsföringsstrategier, då du kan uträkna vad som genererat vinst, och se tydliga utvecklingsområden.  

Du beräknar ROI med hjälp av CPA och konverteringsvärdet. Formeln är följande: vinst - kostnad / kostnad.  

5. Customer Acquisition Cost (CAC)

CAC berättar hur mycket en kund eller försäljning har kostat dig i medeltal. Detta kan beräknas för en viss kanal, aktivitet eller verksamhet. Det är även vanligt att beräkna CAC som en procent av försäljningsvärdet.

Denna siffra symboliserar i många fall en gräns för hur mycket som får spenderas på media. Låt oss säga att din CAC % är 10 %. Kostnaden för en försäljning eller ny kund får alltså max kosta 10 % av vad försäljningen genererar.  

CAC % beräknas på följande sätt: Kostnaden för kund / försäljning / försäljningsvärdet x 100. 

6. Customer Lifetime value (CLV)

CLV står för kostnaden att generera en ny kund. Detta baseras främst på marknadsförings- och försäljningsutgifter. Men även lojalitetskostnader i form av rabatter, service och garantier. Nyckeltalet ger dig insikter i värdet av att behålla kunder på sikt och att investera i relationsbyggande marknadsföring.  

CLV beräknas genom följande formel: Customer Value x Average Customer Lifespan 

7. Return on Ad Spend (ROAS)

KPI:n hjälper dig att utläsa hur mycket värde en kampanj genererar. Genom att mäta ROAS kan du som marknadsförare följa upp hur mycket intäkter som kampanjen har genererat i. Informationen är viktig för annonsörers optimeringsarbete.  

Du beräknar ROAS genom att dela annonsutgifterna med intäkterna från annonserna. 

8. Marketing Qualified Leads (MQL)

MQL står för ett lead som visat ett starkt intresse för ett varumärke. Leadet har i de flesta fall konverterats genom marknadsföringsaktiviteter.

Exempelintresseväckande aktiviteter är nedladdat material, sparade produkter i en varukorg eller inlämnade kontaktuppgifter. Leadsen är värdefulla. Ta vara på dem och följ upp dem för att de ska fullfölja hela kundresan 

9. Sales Qualified Leads (SQL)

Ett Sales Qualified Leads står för de leads som du bedömer är redo att kontaktas för  försäljning. Leadet är därmed aktuellt och av hög kvalitet, vilket baserastidigare visat  engagemang och intentioner att handla av ditt varumärke. Detta ger dig förutsättningar att rikta in dig på rätt personer och investera din tid där den gör nytta 

10. Follower Growth

Detta är en viktigt KPI för dig som arbetar aktivt med sociala medier med intention att växa ditt varumärke. Vilka inlägg genererar i ökad räckvidd? Kan du optimera din hashtags? Eller arbeta mer med stories?

Det finns flera strategier för ökat engagemangsociala medier, både i form av räckvidd, följarantal och likes. Ofta går aktiviteterna hand i hand. Följ upp din inlägg på daglig basis för att skapa förståelse för hur du kan arbeta smartare med att öka följarantaletdina kanaler.  

Med hjälp av rätt KPI:er kan du få bättre förståelse för hur din webbsida presterar, vilka marknadsföringsaktiviteter som genererar i resultat och vilka leads som du bör följa upp. Utvärdera vilka KPI:er som är viktiga för att du ska kunna uppnå dina målsättningar. 

Publicerad: 27 februari 2023

I denna artikel:

Att kunna mäta och analysera resultat är viktigare än någonsin för marknadsförare. Men vilka KPI:er är viktiga att granska, och hur kan de hjälpa dig att nå dina affärsmål? Vi listar tio KPI:er som hjälper dig att lyckas. 

Det är lätt hänt att man stirrar sig blind på data utan att förstå sambandet eller resultatet. Men oavsett om det gäller trafik, räckvidd eller antalet likes: ju högre resultat desto bättre visst? Det kan stämma, men de höga siffrorna leder inte nödvändigtvis till fler affärer eller ökad försäljning. Ni når ut många, men säljer inte mer. Klurigt va? 

Med rätt Key Performance Indicators, KPI:er kan du utläsa antalet potentiella köpare, vilket innehåll som konverterar potentiella leads och vilka aktiviteter som stärker relationen till dina mottagare.  

Vad är en bra KPI?

Det kan vara en utmaning att förstå vad som är relevant att mäta och inte. Nyckeln till att välja ut rätt KPI:er är att utgå ifrån era målsättningar.

Vilka aktiviteter är viktiga för ert resultat?

Det kan handla om allt ifrån ett whitepapers, sociala medier inlägg eller kampanjer. Samla ihop marknadsteamet och snacka ihop er med säljavdelningen. Punkta ner vilka nyckeltal som har en direkt påverkan på ert resultat.  

Utgå ifrån följande:

Relevant: KPI:er som mäter de mål du ska uppnå.

Tidsrelaterat: KPI:er som kan följas upp och jämföras över tid, med fokus på prestation.  

Kanaler: KPI:er som kan utläsas från flertalet kanaler. Detta för att få en bättre helhetsbild och jämförelse mellan aktiviteterna. 

Varför KPI:er?

  • Engagemang: Möjlighet att följa upp samtliga resultat. 

  • Kontroll: Möjlighet att fatta rationella beslut med data som underlag. 

  • Kunskap: Möjlighet till att analysera, mäta och justera efterhand för bästa möjliga utfall. 

Tio KPI:er du borde implementera i din marknadsföringsstrategi

1. Conversion Rate (konverteringsgrad)

Conversion rate innebär att du följer upp hur många dina webbplatsbesökare som har genomfört en konvertering. Du kan göra en generell mätning av all trafik du genererat, eller mäta specifika aktiviteter: kampanjer, nyhetsbrev eller webinarer.

Datan kan ge dig insikter i hur dina aktiviteter presterar, men även hinta om förbättringsmöjligheter på sajten.

Behöver du exempelvis förenkla köpresan eller förtydliga dina tjänster? Var kör besökarna fast?

Följ upp deras beteendemönster och läs av vad du bör förbättra.  

Du kan enkelt kan du enkelt mäta din Conversion Rate genom att dela antalet konverteringar med antalet besökare 

2. CPA, Cost Per Acquisition (kostnad per förvärv)

CPA syftar till kostnad per konvertering. Det vill säga, hur mycket du behöver betala för att en kund ska konvertera. Datan är användbar när du ska följa upp exempelvis kampanjer och annonser.  

CPA beräknas på följande sätt: marknadskostnaderna / antalet konverteringar 

3. Conversion Value (konverteringsvärde)

Hur mycket är en konvertering värd för dig? KPI:n baserasett estimat, förutom när det gäller ett faktiskt köp. Hur stor är sannolikheten att mottagarna konverterar och vad skulle det vara värt för dig?

Baseratkunskap och data från köpresan kan du göra ett estimat eller basera kostnaderna på den faktiska produkten 

4. Return of Investment, ROI

ROI är en klassisk KPI som en stor del av marknadsförare värdesätter. ROI mäter avkastningen på en investering relaterad till vad den kostade. Resultatet kan användas som riktmärke för framtida marknadsföringsstrategier, då du kan uträkna vad som genererat vinst, och se tydliga utvecklingsområden.  

Du beräknar ROI med hjälp av CPA och konverteringsvärdet. Formeln är följande: vinst - kostnad / kostnad.  

5. Customer Acquisition Cost (CAC)

CAC berättar hur mycket en kund eller försäljning har kostat dig i medeltal. Detta kan beräknas för en viss kanal, aktivitet eller verksamhet. Det är även vanligt att beräkna CAC som en procent av försäljningsvärdet.

Denna siffra symboliserar i många fall en gräns för hur mycket som får spenderas på media. Låt oss säga att din CAC % är 10 %. Kostnaden för en försäljning eller ny kund får alltså max kosta 10 % av vad försäljningen genererar.  

CAC % beräknas på följande sätt: Kostnaden för kund / försäljning / försäljningsvärdet x 100. 

6. Customer Lifetime value (CLV)

CLV står för kostnaden att generera en ny kund. Detta baseras främst på marknadsförings- och försäljningsutgifter. Men även lojalitetskostnader i form av rabatter, service och garantier. Nyckeltalet ger dig insikter i värdet av att behålla kunder på sikt och att investera i relationsbyggande marknadsföring.  

CLV beräknas genom följande formel: Customer Value x Average Customer Lifespan 

7. Return on Ad Spend (ROAS)

KPI:n hjälper dig att utläsa hur mycket värde en kampanj genererar. Genom att mäta ROAS kan du som marknadsförare följa upp hur mycket intäkter som kampanjen har genererat i. Informationen är viktig för annonsörers optimeringsarbete.  

Du beräknar ROAS genom att dela annonsutgifterna med intäkterna från annonserna. 

8. Marketing Qualified Leads (MQL)

MQL står för ett lead som visat ett starkt intresse för ett varumärke. Leadet har i de flesta fall konverterats genom marknadsföringsaktiviteter.

Exempelintresseväckande aktiviteter är nedladdat material, sparade produkter i en varukorg eller inlämnade kontaktuppgifter. Leadsen är värdefulla. Ta vara på dem och följ upp dem för att de ska fullfölja hela kundresan 

9. Sales Qualified Leads (SQL)

Ett Sales Qualified Leads står för de leads som du bedömer är redo att kontaktas för  försäljning. Leadet är därmed aktuellt och av hög kvalitet, vilket baserastidigare visat  engagemang och intentioner att handla av ditt varumärke. Detta ger dig förutsättningar att rikta in dig på rätt personer och investera din tid där den gör nytta 

10. Follower Growth

Detta är en viktigt KPI för dig som arbetar aktivt med sociala medier med intention att växa ditt varumärke. Vilka inlägg genererar i ökad räckvidd? Kan du optimera din hashtags? Eller arbeta mer med stories?

Det finns flera strategier för ökat engagemangsociala medier, både i form av räckvidd, följarantal och likes. Ofta går aktiviteterna hand i hand. Följ upp din inlägg på daglig basis för att skapa förståelse för hur du kan arbeta smartare med att öka följarantaletdina kanaler.  

Med hjälp av rätt KPI:er kan du få bättre förståelse för hur din webbsida presterar, vilka marknadsföringsaktiviteter som genererar i resultat och vilka leads som du bör följa upp. Utvärdera vilka KPI:er som är viktiga för att du ska kunna uppnå dina målsättningar.