Våra social impact

Det går att ge plats åt de som inte trivs i traditionella anställningar

På Weply har vi 23 anställda personer med funktionsnedsättning. Inte som välgörenhet, utan som jämlikar, som gör ett bra jobb tillsammans med dedikerade kollegor.

I Danmark är cirka 120 000 personer med funktionsnedsättning arbetslösa - en stor del av dem är berättigade att arbeta. En femtedel av alla som är berättigade att arbeta är arbetslösa. Det har stora konsekvenser för de som inte är en del av samhället. Det påverkar hela familjen när ens förälder saknar den självkänsla, identitet och tillfredsställelse, som kommer med ett jobb. För samhället har det en stor ekonomisk och social inverkan. Att hjälpa en person med funktionshinder befriar samhället på nära en kvartsmiljon danska kronor.

Eftersom vi bidrar till högre sysselsättning och ekonomisk inkludering av personer med funktionsnedsättning bidrar vi till FN: s globala mål.

[logo-showcase id="2729" title="SDG - SE"]

Vi hoppas kunna inspirera andra företag genom att visa att det går att göra skillnad även med de mest kommersiella affärsmodeller. Med oss kan även andra företag efterleva vår vision om att bli världens största arbetsgivare för personer med funktionshinder.

Vill du veta mer om hur ditt företag också kan bidra?
Kontakta våra CSR projektledare

Theresa Kold Andersen
theresa@weply.dk
+45 41 61 14 13