Våra värderingar

Jämställdhet och mångfald är våra främsta prioriteringar. Vi strävar efter att ha den bredaste representationen i vår arbetsstyrka och exkluderar inte människor baserat på kön, ålder, religiös övertygelse, ras, funktionshinder eller ekonomisk status. Vid sidan av vår egen resa vill vi inspirera andra företag att likt oss arbeta för att skapa en mer jämställd arbetsmarknad.

Weply i siffror

Anställda

Könsidentitet i procent:

 • 78CE96

  Man

  54%

 • FFE099

  Kvinna

  46%

weply_impact_gender_all

Tekniskt team

Könsidentitet i procent:

 • 32a486

  Man

  50%

 • FFE099

  Kvinna

  50%

weply_impact_gender_tech

Procentuell andel anställda med funktionsnedsättning

 • AFCDFD

  30%

weply_impact_fleks_vs_ordinaer

September 2021

Vi ger utrymme åt människor som

har svårt att hitta sin plats bland traditionella anställningar

På Weply känner vi särskilt starkt för en specifik fråga - en fråga som blivit vår största drivkraft.

Vi kämpar för social och ekonomisk integration av personer med funktionsvariationer. Många människor med funktionsvariationer är idag utestängda från arbetsmarknaden på grund av de traditionella arbetsstrukturer vi har byggt upp. Vi skapar jobb för de som inte trivs i traditionella anställningar. Vi anställer personer med funktionsnedsättning som våra chattkonsulter. Våra chattkonsulter kan bidra med sina egenskaper och arbeta på det sätt passar dem. De kan arbeta hemifrån och välja att jobba det antal timmar som passar deras livssituation bäst.

Under 2018 blev vi medvetna om ett akut samhällsproblem i Danmark som inspirerade oss att bygga vår affärsmodell som vi gjorde.

 • Omkring 120 000 personer med funktionsnedsättning är arbetslösa.
 • En femtedel av dessa personer är arbetslösa trots att de klarar av att arbeta.
 • Många företag erbjuder inte den flexibilitet som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna söka jobb.

På grund av det är dessa människor utestängda från arbetsmarknaden vilket får flera konsekvenser. Individen saknar att vara en del av en arbetsgemenskap och få en känsla av att vara värderad utifrån sina egenskaper. Det sätter också spår i en familj, när en förälder eller partner saknar en känsla av identitet som följer med att ha ett jobb.

Varför vi gör

som vi gör

Möt Peter, en av våra chattkonsulter

Vi hoppas kunna inspirera andra företag genom att visa att det är möjligt att göra skillnad även med den mest kommersiella affärsmodellen. Med oss kan andra företag leva ut vår vision om att bli den största arbetsgivaren för personer med funktionsnedsättning i världen.

Vi lever som vi lär

Weply bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling när vi kämpar för ekonomisk och social integration av personer med funktionsnedsättning, och när vi strävar efter att bygga en arbetsmarknad med minskade ojämlikheter.

Gå med i vårt team!

Ett team av begåvade människor bygger Weply.