Artikel | 5 minuters läsning

Därför borde du skapa en karta över kundresan

Artikel | 5 minuters läsning

Därför borde du skapa en karta över kundresan

Dagens konsumenter är allt mer kräsna och selektiva, vilket utmanar även de mest väletablerade varumärkena.

Men hur kan du behålla kunderna på din sida?

Genom djupare förståelse för deras behov och motivation, kan du skapa en karta över kundresan anpassad efter just din målgrupp. Men det är inte den enda fördelen.

Precis när dina marknadsföringsaktiviteter verkar träffa rätt dyker nya kanaler, trender och teknologier upp som tar dig tillbaka till ruta ett. Känner du igen dig? Att förstå hur kunderna tänker, känner och motiveras av kan vara en utmaning.

En studie visar att hela 70% fyller kundkorgarna, men fullföljer inte köpet.

De potentiella köparna lägger därmed tiden på att hitta produkterna, men saknar motivation till att köpa dem. Varför tar det flera steg och vändor för intressenterna att bli kunder, när det borde räcka med ett steg?

Vad är en kundresa?

Kundresan beskriver den process där kunder interagerar med ett varumärke för att uppfylla ett visst behov. Från det att kunden blir uppmärksammad om ditt varumärke på exempelvis sociala medier, till att de börjar prenumerera på ert nyhetsbrev, för att sedan klicka sig in på er webbsida.  

Kundresan kan verka väldigt simpel. Varumärken erbjuder en produkter eller tjänst, som kunderna sedan köper. Men det är mer komplext än så.

En studie har visat att 80% av dagens konsumenter värdesätter sin kundupplevelse lika högt som produkterna de köper. Detta visar på varför det är viktigt att förstå kundresan och anpassa den efter målgrupp.

kundresa map

Från det att kunderna uppmärksammar ditt varumärke till de köper en produkt, ska deras upplevelse leva upp till deras förväntningar.  

Men det räcker inte med att bara förstå kundresan. Du behöver visualisera hela processen. Detta gör du genom att göra en karta över kundresan.

Kartan hjälper dig att punkta ut de mest avgörande stegen, och att optimera sannolikheten att de tar sig hela vägen genom köpet.  

Fördelar med en karta över kundresan

Nu kanske du tänker att det här  inte är nödvändigt för dig och ditt företag.

Men när du punktar ut kundresan steg för steg med ett konkret mål, har du möjlighet att förbättra både kundupplevelsen och resultatet. Syftet är att lösa dina kunders problem, och möta deras behov. 

1. Inbound är bättre än Outbound

Istället för att fokuseraatt hitta kunder genom outbound marketing, så kan dina kunder hitta dina produkter genom inbound marketing.

Outbound marketing kräver mycket resurser och fokuserarvarumärkeskännedom snarare än försäljning.

Genom att punkta ut kundresan, kan du få bättre förståelse för både vad som väcker konsumenterna intresse och vad som får dem att tröttna. Det kommer ge dig tydliga riktlinjer för framtida produktion. 

2. Relevant målgrupp

Om du saknar insikter om kundresan, har du förmodligen inte tillräckligt med information om din målgrupp. Du riskerar att förlora både tid och pengar på att skapa marknadsföringsaktiviteter som är riktade mot fel målgrupp.  

Genom att identifiera din målgrupps kundresa, motivationer och behov har du fler möjligheter att skapa aktiviteter som genererar resultat.  

3. Kundservice som säljer

En karta över kundresan säger någonting om kundupplevelsen. Den visar dig vad de är nöjda med, men även var det kan gå fel i processen.

Det hjälper dig att förebygga felkommunikation eller brist på information genom tillgänglig kundservice. Live-chattar kan exempelvis stötta upp din kundservice.

Inte minst när det kommer till tillgänglighet och snabb respons. Det kommer hjälpa dig att bygga upp tillit och fördjupa er relation till kunderna 

4. Förbättra kundupplevelsen

När du har en tydlig inblick i kundresan, är det lättare att hitta de områden som behöver förbättras. Det kommer leda till att fler kunder stannar kvar hos dig, och förebygga att de intresserar sig för konkurrerande verksamheter.

Undersökningar visar att hela 33% av kunderna byter varumärke efter en dålig upplevelse. Därför är det viktigt att arbeta så förbyggande som möjligt. 

En karta över kundresan kan identifiera var det går fel i processen, vilket gör det enklare för dig att motverka att det händer igen. Du har med andra ord möjlighet att ligga steget före.  

5. Skapa en kundfokuserad mentalitet

När ditt varumärke växer, är det viktigt att inte glömma bort kärnan till er framgång - era kunder. Det är viktigt att samtliga avdelningar, oavsett om det gäller marknad, sälj eller support, är kundorienterade i sitt arbete.

Summering

Dela kundresan med dina medarbetare. En karta över kundresan kan med fördel delas med samtliga avdelningar. Fördelen med kartan är att den definierar varje steg i kundresan. Från första kontakt till genomfört köp.

Det innebär att samtliga är involverade i processen på ett eller annat sätt och kan relatera. En karta över kundresan kan hjälpa dig att få djupare insikter i dina kunder upplevelser, motivationer och behov.

Den ger dig djupare insikter i beteende och hur du kan arbeta proaktivt för att både konvertera dem till kunder och behålla dem. Strategin hjälper dig att generera bättre service och därmed fler kunder.  

Är inte detta tillräckligt med motivation för att komma igång?

Dagens konsumenter är allt mer kräsna och selektiva, vilket utmanar även de mest väletablerade varumärkena.

Men hur kan du behålla kunderna på din sida?

Genom djupare förståelse för deras behov och motivation, kan du skapa en karta över kundresan anpassad efter just din målgrupp. Men det är inte den enda fördelen.

Precis när dina marknadsföringsaktiviteter verkar träffa rätt dyker nya kanaler, trender och teknologier upp som tar dig tillbaka till ruta ett. Känner du igen dig? Att förstå hur kunderna tänker, känner och motiveras av kan vara en utmaning.

En studie visar att hela 70% fyller kundkorgarna, men fullföljer inte köpet.

De potentiella köparna lägger därmed tiden på att hitta produkterna, men saknar motivation till att köpa dem. Varför tar det flera steg och vändor för intressenterna att bli kunder, när det borde räcka med ett steg?

Vad är en kundresa?

Kundresan beskriver den process där kunder interagerar med ett varumärke för att uppfylla ett visst behov. Från det att kunden blir uppmärksammad om ditt varumärke på exempelvis sociala medier, till att de börjar prenumerera på ert nyhetsbrev, för att sedan klicka sig in på er webbsida.  

Kundresan kan verka väldigt simpel. Varumärken erbjuder en produkter eller tjänst, som kunderna sedan köper. Men det är mer komplext än så.

En studie har visat att 80% av dagens konsumenter värdesätter sin kundupplevelse lika högt som produkterna de köper. Detta visar på varför det är viktigt att förstå kundresan och anpassa den efter målgrupp.

kundresa map

Från det att kunderna uppmärksammar ditt varumärke till de köper en produkt, ska deras upplevelse leva upp till deras förväntningar.  

Men det räcker inte med att bara förstå kundresan. Du behöver visualisera hela processen. Detta gör du genom att göra en karta över kundresan.

Kartan hjälper dig att punkta ut de mest avgörande stegen, och att optimera sannolikheten att de tar sig hela vägen genom köpet.  

Fördelar med en karta över kundresan

Nu kanske du tänker att det här  inte är nödvändigt för dig och ditt företag.

Men när du punktar ut kundresan steg för steg med ett konkret mål, har du möjlighet att förbättra både kundupplevelsen och resultatet. Syftet är att lösa dina kunders problem, och möta deras behov. 

1. Inbound är bättre än Outbound

Istället för att fokuseraatt hitta kunder genom outbound marketing, så kan dina kunder hitta dina produkter genom inbound marketing.

Outbound marketing kräver mycket resurser och fokuserarvarumärkeskännedom snarare än försäljning.

Genom att punkta ut kundresan, kan du få bättre förståelse för både vad som väcker konsumenterna intresse och vad som får dem att tröttna. Det kommer ge dig tydliga riktlinjer för framtida produktion. 

2. Relevant målgrupp

Om du saknar insikter om kundresan, har du förmodligen inte tillräckligt med information om din målgrupp. Du riskerar att förlora både tid och pengar på att skapa marknadsföringsaktiviteter som är riktade mot fel målgrupp.  

Genom att identifiera din målgrupps kundresa, motivationer och behov har du fler möjligheter att skapa aktiviteter som genererar resultat.  

3. Kundservice som säljer

En karta över kundresan säger någonting om kundupplevelsen. Den visar dig vad de är nöjda med, men även var det kan gå fel i processen.

Det hjälper dig att förebygga felkommunikation eller brist på information genom tillgänglig kundservice. Live-chattar kan exempelvis stötta upp din kundservice.

Inte minst när det kommer till tillgänglighet och snabb respons. Det kommer hjälpa dig att bygga upp tillit och fördjupa er relation till kunderna 

4. Förbättra kundupplevelsen

När du har en tydlig inblick i kundresan, är det lättare att hitta de områden som behöver förbättras. Det kommer leda till att fler kunder stannar kvar hos dig, och förebygga att de intresserar sig för konkurrerande verksamheter.

Undersökningar visar att hela 33% av kunderna byter varumärke efter en dålig upplevelse. Därför är det viktigt att arbeta så förbyggande som möjligt. 

En karta över kundresan kan identifiera var det går fel i processen, vilket gör det enklare för dig att motverka att det händer igen. Du har med andra ord möjlighet att ligga steget före.  

5. Skapa en kundfokuserad mentalitet

När ditt varumärke växer, är det viktigt att inte glömma bort kärnan till er framgång - era kunder. Det är viktigt att samtliga avdelningar, oavsett om det gäller marknad, sälj eller support, är kundorienterade i sitt arbete.

Summering

Dela kundresan med dina medarbetare. En karta över kundresan kan med fördel delas med samtliga avdelningar. Fördelen med kartan är att den definierar varje steg i kundresan. Från första kontakt till genomfört köp.

Det innebär att samtliga är involverade i processen på ett eller annat sätt och kan relatera. En karta över kundresan kan hjälpa dig att få djupare insikter i dina kunder upplevelser, motivationer och behov.

Den ger dig djupare insikter i beteende och hur du kan arbeta proaktivt för att både konvertera dem till kunder och behålla dem. Strategin hjälper dig att generera bättre service och därmed fler kunder.  

Är inte detta tillräckligt med motivation för att komma igång?