Stärk ditt varumärke med en unik tone of voice

Tone of voice, eller tonalitet, är den röda tråden för hur ditt varumärke ska kommuniceras och speglar ditt företags identitet. Tonaliteten spelar med andra ord en viktig roll för hur ditt varumärke uppfattas. Men hur utformas en tonalitet rent praktiskt och vad är viktigt att tänka på när du applicerar den på din kommunikation? Vi ger dig all information du behöver – för att våga “speak your brand”!


Tonalitetens påverkan på ditt varumärke

Det är tonaliteten i kombination med den grafiska profilen som ger ditt varumärke dess personlighet. Tillsammans representerar de era värderingar, skapar en identitet och väcker en känsla hos mottagarna. Tonaliteten genomsyrar all form av kommunikation, oavsett om det gäller text på hemsidan, inlägg i sociala medier eller nyhetsbrev. Tonalitet handlar inte om vad du kommunicerar, utan hur du gör det. 

Studier med inriktning på konsumentbeteende har visat att 40% av konsumenterna efterfrågar innehåll som sticker ut, 33% uppskattar varumärken som är unika och 32% föredrar övertygande storytelling. I samtliga strategier spelar din tonalitet en viktig roll. Målet med utformandet av varumärkes tonalitet är att vara så tydlig, unik och personlig som möjligt. En konsekvent tonalitet bygger förtroende, skapar igenkänning och bidrar till ett starkt varumärke över tid. 

Utformandet av tonalitet

Oavsett om du är ett start-up eller etablerat bolag, behöver du först och främst arbeta strategiskt med utformandet av din tonalitet. Det handlar inte om vad som känns coolt, trendigt eller aktuellt just nu - utan om att basera din tonalitet på ditt varumärkes syfte, värderingar och historia. Detta är ett långsiktigt arbete då målet är att ditt varumärke alltid ska vara relevant och aktuellt för din målgrupp. Detta uppnår du genom att vara transparent, genuin och konsekvent i din kommunikation, vilket din tonalitet kommer att hjälpa dig att vara om du sätter tydliga direktiv från start. Självklart bör du även ha din målgrupp i åtanke när du sätter företagets tonalitet; vem är det du talar till och hur kommunicerar du med dem så att de gillar dig? Ja, det är mycket att tänka på här, men vi ger dig 5 tips som underlättar processen:

  1. Inspireras av din affärsstrategi
  2. Anpassa tonaliteten efter målgruppen
  3. Identifiera hur ditt varumärke uppfattas idag
  4. Sammanställ allt i ett dokument
  5. Tillämpa guiden i praktiken

Börja från början

Beroende på var du befinner dig i din varumärkesetablering, bör du se över din affärsstrategi och målsättning, då det är utifrån grundunderlaget till verksamheten som tonaliteten kan ta form. Se över ditt varumärkes värdeord, syfte, vision och långsiktiga mål för att få en tydlig bild över vad ditt varumärke står för och hur ni vill uppfattas. Om ditt företag definierar sig som innovativa, låter det annorlunda än om man vill definiera sig som traditionsenliga. Säkerställ att du får med ord som visar på framtid, nya ideér och kreativa lösningar. Visa att ni ligger i framkant och var inte rädda för att lyfta era styrkor. Ni bör även reflektera över om ni vill vara formella eller använda talspråk i er tonalitet. Är det okej med slang och förkortningar? Hur ni väljer att uttrycka er, stärker er identitet. Lättast är att skriva ner alla ord ni kan komma på och skapa listor, leta gärna synonymer och vänd och vrid på begreppen tills ni hittat den rätta tonen för er. När ni fått en tydlig bild av vad ni står för och hur ni vill uppfattas, har ni kommit en bra bit på vägen. 

Kommunicera med målgruppen

Reflektera över vem det är du kommer att kommunicera med. Detta gör du enklast genom att definiera din primära och sekundära målgrupp och ta fram tydliga personas. Detta för att du ska få en tydligare bild av vem som kommer att ta del av ditt innehåll. Personas hjälper dig att visualisera din målgrupp som en faktiskt person. Du kan ta fram dina typiska kunder genom att ställa dig följande frågor: Vilka är de? Var bor de? Vad jobbar de med? Vilka är deras intressen? Vad inspireras de av? Vad har de för behov och utmaningar? Vad är deras drivkrafter? Få ner alla svar på papper och utifrån informationen kan du skapa kategorier av “personer” som du främst bör rikta din kommunikation mot. Skiljer sig exempelvis åldrarna eller behoven åt i svaren, kan du forma desto fler personas därefter. Två till tre stycken är en bra början, blir det för många kan det bli en utmaning att skapa enhetlighet och fokus i kommunikationen. Tydligt definierade personas hjälper teamet att få en samsyn kring vem mottagaren är, vilket är en förutsättning för konsekvent kommunikation över tid.

Identifiera hur ditt varumärke uppfattas

Ta dig tid att granska ditt befintliga innehåll. Oavsett om du har en lång historia av kommunikation eller precis har påbörjat din produktion av innehåll, kan du analysera hur ditt varumärke uppfattas idag och identifiera eventuella formuleringar som inte stämmer överens med den utformade tonaliteten. Du kan även ta hjälp av utomstående parter, för att få nya perspektiv. Se över din hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, blogg och andra kanaler som du kommunicerar genom regelbundet och som spelar en viktig roll för ditt varumärke. Får du liknande uppfattning av ditt varumärke, på samtliga plattformar? Om inte, vad bör du förändra? Se över dina valda ord och begrepp, och omformulera de meningar som sticker ut och inte samspelar med din tonalitet. När du är konsekvent i dina värdeord och utvalda begrepp, kan du enkelt få till den ton du önskar i formuleringarna, oavsett vad du vill kommunicera eller var. 

Du är guiden

Nu när du har grunderna på plats, är det en god idé att få ner allt skriftligt i en guide. Syftet med en tonalitetsguide är att skapa förutsättningar för ett gemensamt tankesätt och direktiv för varumärkets kommunikation, genom att ha ett underlag tillgängligt för alla som behöver det i organisationen. Följande information bör ingå:

  • Dina värdeord. Vad betyder dem för ditt varumärke?
  • Exempel på formuleringar, baserade på värdeorden.
  • En lista över begrepp och ord som ska förekomma i era texter.
  • Riktlinjer för vad ni ska kommuniceras och inte - men framförallt hur. 

Guide i praktiken

Lägg till guiden som en naturlig del av produktionsprocessen genom att exempelvis alltid ha dokumentet nära till hands i samband med att du korrekturläser ditt marknadsföringsmaterial, eller stäm av budskapen med guiden innan publicering av ditt innehåll.Guiden blir din högra hand för varumärkesbyggandet och hjälper dig i rätt riktning vid utformandet av din kommunikation. Den är även relevant vid uppstart av marknadsstrategier samt en effektiv introduktion för nyanställda i bolaget, då den ger en tydlig bild av varumärket och dess riktlinjer. Guiden är relevant för alla som arbetar med någon form av innehållsproduktion, kundtjänst och försäljning, eftersom tonaliteten ska vara enhetlig oavsett om det är i skrift eller tal. Dela dokumentet med teamet genom exempelvis Google Drive, så att alla har tillgång till det när behovet finns. Vi rekommenderar er att uppdatera dokumentet efter hand, så det alltid är relevant för ditt varumärkes utveckling. Sätt gärna upp guiden som en stående punkt på era ledningsgruppsmöten för att säkerställa att dokumentet är aktuellt och används på rätt sätt i teamet.  


Målet är att vara så konsekvent och personlig i din tonalitet som möjligt, för att stärka ditt varumärke, skapa igenkänning och transparens. En tydlig tonalitet ger mottagarna en tydligare bild av ditt varumärke och ökar möjligheterna att skapa en relation med dem. Du har med andra ord allt att vinna på att differentiera ditt varumärke från konkurrenterna med en stark, unik och enhetlig röst.