Artikel | 6 minuters läsning

Så borde du bearbeta kunderna i MoFu

Artikel | 6 minuters läsning

Så borde du bearbeta kunderna i MoFu

Publicerad: 20 februari 2023

I denna artikel:

Kunderna är medvetna om ditt varumärke men omedvetna om hur och varför.

Vi är framme vid MoFu, där allt handlar om informationsdelning och övertygande budskap.

I den här artikeln delar vi med oss av tips på innehåll, som kommer hjälpa dig att leda kunderna vidare genom säljtratten.

Låt oss börja med basics

MoFu, är en förkortning av Middle of the Funnel, vilken syftar till mittsektionen av säljtratten. Medan första stadiet i tratten handlar om att skapa varumärkeskännedom, fokuserar MoFu på att skapa engagemang.

MoFu marked on sales funnel

Detta kan du skapa genom att dela innehåll som förflyttar de potentiella kunderna från att vara medvetna om ditt varumärke till att överväga ett köp av dina produkter eller tjänster.

Men hur går det till i praktiken?

Det finns två nyckelfaktorer som du borde tänka igenom innan du tar fram din MoFu-strategi.

Hur vill du att kunderna ska uppleva den här fasen? Fundera över vilka budskap som är viktiga att lyfta. Det kan handla om informationsdelning, utbildning och erbjudanden. Du behöver inte välja en enda utgångspunkt. Kombinera de riktningar som du anser gynnar den fortsatta kundresan. 

Fundera på hur du kan motivera kunderna till att ta sig vidare ytterligare ett steg.

  • Vad väcker deras motivation och behov till att fullfölja ett köp?
  • Vilka uppmaningar tar dem hela vägen i mål?

Funder på om det handlar om ett faktiskt behov, eller om det är ett känslobaserat beslut. Punkta ner de främsta motivationerna till att bli kund hos just dig. 

Vad ska jag kommunicera i MoFu?

Under MoFu är kunderna öppna för ny information och att lära känna ditt varumärke bättre. Stadiet är i många fall datadrivet, fokuserar på problemlösning och resultat.

I jämförelse med första stadiet i kundresan som främst handlar om att kommunicera vad ni erbjuder, är det nu dags att berätta hur och varför. Det är ett utmärkt läge att visa på statistik, resultat och att ge detaljerade beskrivningar kring dina lösningar. 

Examples of Swedish customer cases

Ett exempel på kundcase från Weply

Vi rekommenderar dig att inkludera referenser, kundcase och personliga upplevelser av dina produkter alternativt tjänster under MoFu. Detta för att bygga förtroende samtidigt som du visar vad ditt erbjudande kan generera i praktiken.

Hur kan ditt varumärke underlätta de potentiella kundernas utmaningar? Konkretisera detta i din marknadsföring för att öka möjligheten till försäljning. 

Strategier under MoFu

Tänk tillbaka på senaste gången du övervägde ett köp. Troligtvis läste du på en del om produkten, sökte runt efter alternativ och scrollade igenom referenser. Det krävdes förmodligen mer än ett webbplatsbesök för att övertyga dig att handla av ett nytt varumärke.

Samma gäller för de potentiella kunderna som befinner sig i MoFu. Processen kan ta lång tid och kräva mycket information innan mottagarna är övertygade.

Därför är det viktigt att du har alla tänkbara resurser tillgängliga. För att inte mista en kund längs vägen

Innehållskategorier under MoFu

Informera och utbilda potentiella leads om dina erbjudanden. Hjälp dem förstå vad det innebär, hur det fungerar och vad som skiljer dina produkter och tjänster från konkurrenternas. 

Visa hur dina produkter eller tjänster löser deras utmaningar och problem. Före- efter-bilder, referenser eller kundcases kan tydliggöra effekten för de potentiella kunderna.

Ta bort alla frågetecken och potentiella orosmoment. Att implementera en ny lösning exempelvis kan upplevas som både stort och osäkert. Kommunicera garantier, support och enkelhet, för att skapa trygghet i processen.

Jobba på övertygelsen. Du säljer inte en produkt eller tjänst, utan en lösning på ett problem. Ditt erbjudande kommer underlätta och göra kundernas liv bättre, roligare eller enklare. Fundera över den största motivationen du bör pusha för i din kommunikation.

Kanalval under MoFu

Det finns flera marknadsföringsaktiviteter och kanaler som du kan arbeta med under MoFu-stadiet. Webinars, Whitepapers och nyhetsbrev för att nämna några.

Vi har valt ut tre alternativ som fångar upp dina potentiella kunder genom olika strategier och plattformar. 

Blogg

Att blogga handlar inte om att sälja, snarare om att utbilda.

En blogg ger dig möjlighet att förse dina läsare med ny kunskap och tydliggöra din expertis. Vilket i sin tur kan generera i behov av en lösning.

Skapa en plattform som dina potentiella kunder kan vända sig till för att få svar på frågor kopplat till din bransch. 

Arbetar du som mäklare? Då kan du informera hur styling påverkar försäljningar inför en visning.

Arbetar du inom skönhetsbranschen? Då kan du dela med dig hur huden påverkas av olika klimat. 

Förutom att informationen genererar mervärde till dina potentiella kunder, så hjälper bloggen dig att förbättra din ranking hos sökmotorerna. Detta ökar din organiska synlighet och därmed möjlighet att fånga upp fler potentiella kunder. Win-win!

Skapa rörligt innehåll

Även om en bild säger mer än tusen ord, har du möjlighet att trippla budskapen genom videomaterial.

Rörligt innehåll ger dig utrymme att vara mer informativ, väcka känslor och inspirera. Du kan bygga en story kring din produkt, demonstrera hur den fungerar eller vad den genererar.

video content for mofu

Du kan även skapa recensioner där valda referenser berättar om sina upplevelse och vad de tycker om produkten. Det skapar mer tillit än en skriftlig recension, då mottagarna får en uppfattning om vem användaren är och får chansen att relatera.

Videomaterial är användbart både i sociala medier, på hemsidan eller varför inte i en annons?

Interagera genom sociala medier

Sociala medier är effektivt när det kommer till att dela information och att bygga relationer. Oavsett om det gäller DM:s, kommentarer eller frågor på stories rekommenderar vi dig att dagligen uppmärksamma dina notiser. Ingen känner sig värderad av att behöva vänta på svar i flera dagar.

Vi förstår utmaningen i att få tiden att räcka till. Och att få till ett inlägg kan uppfattas som en omöjlighet ibland. Men, se kanalerna som en viktig del av din MoFu strategi.

social media ideas

Sociala medier hjälper dig att påminna de potentiella kunderna om ditt varumärke. Genom några enkla rader och en bild kan du visa upp produkter, nyheter eller presentera teamet.

De ger dig även möjlighet att genom några snabba men väl genomtänkta meddelanden, bygga en djupare relation till dina potentiella kunder.

Saknar du inspiration?

Kika på vad konkurrenterna gör och framförallt, vad användarna skriver. Läs igenom kommentarerna och se om du kan fånga upp återkommande frågor och önskemål. Detta kan ge dig inspiration både innehållsmässigt men även generera idéer för framtida produktutveckling. 

Sammanfattning

MoFu handlar om att informera och att besvara de potentiella kundernas eventuella frågor på ett övertygande sätt. Genom rätt strategi, kunskapsdelning och referenser, har du möjlighet att möta deras behov och leda dem vidare genom säljtratten.

Publicerad: 20 februari 2023

I denna artikel:

Kunderna är medvetna om ditt varumärke men omedvetna om hur och varför.

Vi är framme vid MoFu, där allt handlar om informationsdelning och övertygande budskap.

I den här artikeln delar vi med oss av tips på innehåll, som kommer hjälpa dig att leda kunderna vidare genom säljtratten.

Låt oss börja med basics

MoFu, är en förkortning av Middle of the Funnel, vilken syftar till mittsektionen av säljtratten. Medan första stadiet i tratten handlar om att skapa varumärkeskännedom, fokuserar MoFu på att skapa engagemang.

MoFu marked on sales funnel

Detta kan du skapa genom att dela innehåll som förflyttar de potentiella kunderna från att vara medvetna om ditt varumärke till att överväga ett köp av dina produkter eller tjänster.

Men hur går det till i praktiken?

Det finns två nyckelfaktorer som du borde tänka igenom innan du tar fram din MoFu-strategi.

Hur vill du att kunderna ska uppleva den här fasen? Fundera över vilka budskap som är viktiga att lyfta. Det kan handla om informationsdelning, utbildning och erbjudanden. Du behöver inte välja en enda utgångspunkt. Kombinera de riktningar som du anser gynnar den fortsatta kundresan. 

Fundera på hur du kan motivera kunderna till att ta sig vidare ytterligare ett steg.

  • Vad väcker deras motivation och behov till att fullfölja ett köp?
  • Vilka uppmaningar tar dem hela vägen i mål?

Funder på om det handlar om ett faktiskt behov, eller om det är ett känslobaserat beslut. Punkta ner de främsta motivationerna till att bli kund hos just dig. 

Vad ska jag kommunicera i MoFu?

Under MoFu är kunderna öppna för ny information och att lära känna ditt varumärke bättre. Stadiet är i många fall datadrivet, fokuserar på problemlösning och resultat.

I jämförelse med första stadiet i kundresan som främst handlar om att kommunicera vad ni erbjuder, är det nu dags att berätta hur och varför. Det är ett utmärkt läge att visa på statistik, resultat och att ge detaljerade beskrivningar kring dina lösningar. 

Examples of Swedish customer cases

Ett exempel på kundcase från Weply

Vi rekommenderar dig att inkludera referenser, kundcase och personliga upplevelser av dina produkter alternativt tjänster under MoFu. Detta för att bygga förtroende samtidigt som du visar vad ditt erbjudande kan generera i praktiken.

Hur kan ditt varumärke underlätta de potentiella kundernas utmaningar? Konkretisera detta i din marknadsföring för att öka möjligheten till försäljning. 

Strategier under MoFu

Tänk tillbaka på senaste gången du övervägde ett köp. Troligtvis läste du på en del om produkten, sökte runt efter alternativ och scrollade igenom referenser. Det krävdes förmodligen mer än ett webbplatsbesök för att övertyga dig att handla av ett nytt varumärke.

Samma gäller för de potentiella kunderna som befinner sig i MoFu. Processen kan ta lång tid och kräva mycket information innan mottagarna är övertygade.

Därför är det viktigt att du har alla tänkbara resurser tillgängliga. För att inte mista en kund längs vägen

Innehållskategorier under MoFu

Informera och utbilda potentiella leads om dina erbjudanden. Hjälp dem förstå vad det innebär, hur det fungerar och vad som skiljer dina produkter och tjänster från konkurrenternas. 

Visa hur dina produkter eller tjänster löser deras utmaningar och problem. Före- efter-bilder, referenser eller kundcases kan tydliggöra effekten för de potentiella kunderna.

Ta bort alla frågetecken och potentiella orosmoment. Att implementera en ny lösning exempelvis kan upplevas som både stort och osäkert. Kommunicera garantier, support och enkelhet, för att skapa trygghet i processen.

Jobba på övertygelsen. Du säljer inte en produkt eller tjänst, utan en lösning på ett problem. Ditt erbjudande kommer underlätta och göra kundernas liv bättre, roligare eller enklare. Fundera över den största motivationen du bör pusha för i din kommunikation.

Kanalval under MoFu

Det finns flera marknadsföringsaktiviteter och kanaler som du kan arbeta med under MoFu-stadiet. Webinars, Whitepapers och nyhetsbrev för att nämna några.

Vi har valt ut tre alternativ som fångar upp dina potentiella kunder genom olika strategier och plattformar. 

Blogg

Att blogga handlar inte om att sälja, snarare om att utbilda.

En blogg ger dig möjlighet att förse dina läsare med ny kunskap och tydliggöra din expertis. Vilket i sin tur kan generera i behov av en lösning.

Skapa en plattform som dina potentiella kunder kan vända sig till för att få svar på frågor kopplat till din bransch. 

Arbetar du som mäklare? Då kan du informera hur styling påverkar försäljningar inför en visning.

Arbetar du inom skönhetsbranschen? Då kan du dela med dig hur huden påverkas av olika klimat. 

Förutom att informationen genererar mervärde till dina potentiella kunder, så hjälper bloggen dig att förbättra din ranking hos sökmotorerna. Detta ökar din organiska synlighet och därmed möjlighet att fånga upp fler potentiella kunder. Win-win!

Skapa rörligt innehåll

Även om en bild säger mer än tusen ord, har du möjlighet att trippla budskapen genom videomaterial.

Rörligt innehåll ger dig utrymme att vara mer informativ, väcka känslor och inspirera. Du kan bygga en story kring din produkt, demonstrera hur den fungerar eller vad den genererar.

video content for mofu

Du kan även skapa recensioner där valda referenser berättar om sina upplevelse och vad de tycker om produkten. Det skapar mer tillit än en skriftlig recension, då mottagarna får en uppfattning om vem användaren är och får chansen att relatera.

Videomaterial är användbart både i sociala medier, på hemsidan eller varför inte i en annons?

Interagera genom sociala medier

Sociala medier är effektivt när det kommer till att dela information och att bygga relationer. Oavsett om det gäller DM:s, kommentarer eller frågor på stories rekommenderar vi dig att dagligen uppmärksamma dina notiser. Ingen känner sig värderad av att behöva vänta på svar i flera dagar.

Vi förstår utmaningen i att få tiden att räcka till. Och att få till ett inlägg kan uppfattas som en omöjlighet ibland. Men, se kanalerna som en viktig del av din MoFu strategi.

social media ideas

Sociala medier hjälper dig att påminna de potentiella kunderna om ditt varumärke. Genom några enkla rader och en bild kan du visa upp produkter, nyheter eller presentera teamet.

De ger dig även möjlighet att genom några snabba men väl genomtänkta meddelanden, bygga en djupare relation till dina potentiella kunder.

Saknar du inspiration?

Kika på vad konkurrenterna gör och framförallt, vad användarna skriver. Läs igenom kommentarerna och se om du kan fånga upp återkommande frågor och önskemål. Detta kan ge dig inspiration både innehållsmässigt men även generera idéer för framtida produktutveckling. 

Sammanfattning

MoFu handlar om att informera och att besvara de potentiella kundernas eventuella frågor på ett övertygande sätt. Genom rätt strategi, kunskapsdelning och referenser, har du möjlighet att möta deras behov och leda dem vidare genom säljtratten.