SEO för nybörjare

Organiskt sök är i många fall den största trafikdrivande källan till webbplatsen. Dagens användare googlar på mobilen, plattan och datorn, för att få fram information, kontaktuppgifter, produkter, tjänster och svar på frågor. I den här guiden, kommer vi gå igenom grunderna i sökmotoroptimering med syfte att ge dig ett underlag för att komma igång.

SEO, Search Engine Optimization, handlar om att optimera innehåll (text, bilder, etc.) för sökmotorer. Syftet är att ranka så högt upp som möjligt i sökresultatet genom relevant innehåll, för att generera trafik till din webbsida. SEO baseras på innehåll, kommunikation och teknik. Det finns olika signaler som sökmotorerna plockar upp för att analysera vilken sida som bäst matchar användarens sökningar. Därför behöver du säkerställa att din webbsida innehåller de fraser och sökord som användarna använder.

Varför SEO?

Sökmotorer används av i stort sett samtliga internetanvändare och står idag för 93% av all trafik. I Sverige använder vi främst Google, men de flesta sökmotorer fungerar på samma sätt. Börjar du bearbeta en sökmotor ligger du därmed steget före i strategin när det kommer till övriga, exempelvis Yahoo och Bing. Fördelarna med att synas i högt upp i sökresultaten är flera, bland annat ökar det chansen att kunden väljer din produkt eller tjänst, framför konkurrenternas. Andra fördelar är: 

  • Ökad trafik till din webbplats
  • Ökad försäljning 
  • Ökad varumärkeskännedom
  • Användarvänlig webbplats
  • Ökad trovärdighet

Vad är skillnaden mellan SEO och SEM?

SEO och SEM har sina likheter, båda metoderna används för att toppa sökresultaten. Men medan SEO driver organisk trafik, så betalar du för din synlighet genom SEM, sökmotormarknadsföring.

SEM är en strategi som ökar antalet besökare till din webbplats, genom betalda annonser. Du kan skapa annonser i flera sökmotorer, vanligast är genom Google Ads. Detta ger dig möjlighet att bli synlig i toppen av sökresultatet, när användarna skriver in sökord som är relaterade till din verksamhet och innehåll. Metoderna kan kombineras för ökad synlighet. 

Medan SEO hjälper dig att bygga upp ett långsiktigt förtroende hos sökmotorerna, så hjälper SEM dig att synas här och nu. Se det som en långsiktig och en kortsiktig strategi. SEM ger dig direkt effekt i sökresultaten sålänge du fortsätter betala för annonserna, medan SEO oftast tar längre tid att bygga upp men skapar ett långsiktigt värde.

On-page SEO

On-Page SEO handlar om att optimera olika faktorer på webbsidan som kan hjälpa sökmotorerna att läsa innehållet och förstå sammanhanget. Detta kan exempelvis vara H1:or, mellanrubriker, bild alt-taggar och metataggoptimering.

Googles främsta rankingfaktor är just innehållet på en webbsida. Detta innefattar dels din struktur på informationen, användning av sökord och fraser och kvaliteten på innehållet. Mycket handlar om att producera kvalitativ och relevant text som speglar syftet med webbsidan på ett välskrivet och tydligt sätt.

Tidigare var det mängden relevanta sökord som var viktigaste, vilket ofta ledde till överanvändning av vissa ord med texter av låg kvalitet som följd. Idag är sökmotorerna bättre utvecklade och premierar texter av hög kvalitet, före kvantitet.

För att få en bättre bild av vilka söktermer och fraser du bör lyfta i ditt innehåll, rekommenderar vi dig att göra en sökordsanalys. Använd dig av Google Keywords Tool för att undersöka hur många som söker på ett specifikt sökord.

Klickar du dig in på Keywords Ideas har du även möjlighet att hitta relaterade sökord som också kan vara värda att använda i ditt innehåll, som kan höja rankningen ytterligare för dina primära sökord. Ett annat tips är att göra din sökordsanalys manuellt i Google search. Vilka webbsidor kommer upp under de termer du själv planerat att använda? Detta ger dig en tydlig bild av vad konkurrenterna redan gör – eller inte gör. 

Ser vi till den tekniska delen av SEO, syftar vi till webbplatsens hastighet, mobilvänlighet, säkerhet, indexering och strukturen av data. Denna form av optimering kommer hjälpa dig att ge användarna en bättre upplevelse på din webbplats, vilket ökar sannolikheten att de kommer få en bättre bild av ditt varumärke, att de klickar sig vidare på webbplatsen och konverteras till kunder. 

Livechat kan påverka flera tekniska SEO-parametrar som förbättrar din ranking. Om du vill läsa mer om dessa parametrar kan du klicka här.

Off-page SEO

Off-page SEO handlar om länkbyggande, auktoritetsbyggande, referenser och att synas på andra externa platser där din hemsida eller varumärke hittas genom länkning. Sökmotorer uppmärksammar och prioriterar Off-page SEO, vilket kommer att visa sig i din rankning. 

Sökmotorer använder länkar i två syften: att hitta nya webbsidor och att ranka dem. Du kan arbeta med länkar på två sätt, interna och externa. Interna länkar används till att förstärka specifika sidor på din webbplats med utvalda sökord. Detta förbättrar även användarvänligheten och gör det enklare att navigera på sajten. 

Ser vi till externa länkar, stärker de auktoriteten för din webbplats. Extern länkning kan vara en utmaning att styra, då det är upp till andra aktörer att nämna din webbplats. Genom relevant och intressant innehåll på webbsidan, ökar chanserna att andra plattformar uppmärksammar och rekommenderar ditt innehåll, genom länkning.

Du kan motivera detta genom delningsknappar i artiklar och blogginlägg exempelvis. Du kan även gästblogga på andra relevanta plattformar i branschen, i utbyte mot en länkning. Detta är en form av samarbete som kan göra stor skillnad för din relevans hos sökmotorerna framöver.

Testa och optimera

När du väl kommit igång med din innehållsproduktion och struktur på din webbplats, är det viktigt att följa upp och analysera resultatet. Detta för att du ska kunna fatta rätt beslut framåt och lägga resurser på de delar som genererar resultat. Dessutom gör det jobbet roligare. Idag går det mesta att mäta, och det finns en mängd olika verktyg som du kan använda dig av:

Google Analytics

Google Analytics ger dig information om användarnas beteende på webbplatsen. Vilka sidor besöker de, hur länge stannar de, hur de hittade dig och demografi. Detta ger dig bättre inblick i hur användarvänlig din webbplats är och möjlighet att lära känna dina besökare och potentiella kunder bättre. 

Google Search Console

Google Search Console ger dig information om vad som händer innan användarna klickar sig in på din webbplats. Vilka sökord använder de, hur högt rankar ni och hur synlig är du i Googles flöde? Detta hjälper dig att finslipa din SEO och att lyfta fram relevanta sökord och fraser som användarna vanligtvis använder när de söker efter de produkter eller tjänster som ditt varumärke erbjuder. 

Google Optimize

Google Optimize hjälper dig att A/B testa din webbplats. Du kan arbeta parallellt med olika versioner av din webbsida, för att se vilken version som ger bäst resultat. Detta kan handla om placering av en knapp eller rubrik. Ofta är det små justeringar som gör stor skillnad på resultatet. 

Google Tag Manager

Google Tag Manager hjälper dig att sätta upp taggar för att kunna spåra specifika mål på din webbplats. Detta kan handla om en specifik tjänst, produkt eller sida som är viktig för dig och som du vill följa upp. 

SEO är ett långsiktigt arbete. Det tar ofta tid att hitta rätt med samtliga delar på din webbsida, och sökmotorerna är under ständig förändring. Därför tar arbetet aldrig slut. Det gäller att arbeta aktivt med din optimering, följa upp resultatet och justera efter hand. Ju mer du arbetar med verktyget, desto enklare kommer det att bli.

Denna guiden har förhoppningsvis gett dig en bild av vad SEO faktiskt handlar om och de nyckelfaktorer som du bör fokusera på främst. Vill du läsa mer om hur du praktiskt kan arbeta med metoden, läs vår artikel här