Chatbot, intern livechatt eller Weply?

Tycker du att det är svårt att få en överblick över de olika typerna av chattar som finns på marknaden? Är det knepigt att förstå vilken chatt som skulle kunna vara den bästa lösningen för just dig? Vi är medvetna om att detta kan vara en komplicerad fråga eftersom chattar är verktyg som befunnit sig lite i skymundan fram tills nu. Detta har gjort det svårt för företag att fatta rätt beslut. Detta vill vi ändra på! I det här inlägget kommer vi att fokusera på och jämföra tre olika typer av chattar: chatbots, interna livechattar och Weplys livechatt. Vårt mål är att när du har läst färdigt det här inlägget har du även en klar uppfattning om vilken chatt du vill implementera. Låt oss börja!

I blogginlägget Föredrar du chatbots framför människor? kan du få en inblick i kundernas inställning till chattfunktioner på företagens webbplatser och vilken typ av chatt de flesta människor föredrar.

Chatbot

En chatbot är ett effektivt verktyg och är vanligtvis lösningen med de lägsta driftkostnaderna. En chatbot fungerar bra i situationer där kunder har specifika och allmänna frågor. Detta är vanligtvis också frågor som du ser i en FAQ. Det kan vara frågor som "Vad är leveranstiden?" eller "Hur returnerar jag varor?". Om kunden ställer den typen av frågor kommer boten vanligtvis att kunna ge ett svar inom 0,1 sekunder. Dessutom är en chatbot nästan alltid tillgänglig - dygnet runt. Om du letar efter en chatt som kan svara på enkla FAQ-frågor dag och natt och som har de lägsta driftskostnaderna, är en chatbot rätt typ av chattverkyg för dig.

Paket.se använder en chatbot

Om du är intresserad av att använda en chatbot som en lösning för att outsourca en del av din kundtjänst finns det några saker du måste tänka på. De flesta kundtjänstsituationer är nämligen mer komplicerade än vad en chatbots frågor och svar-struktur kan hantera. I situationer där potentiella kunder vill ha hjälp att förstå ett specifikt sammanhang och få personlig vägledning kommer en chatbot göra kunden irriterad på grund av sin brist på mänskliga färdigheter. Utöver det kan en chatbot inte svara på frågor med stavfel eller frågor som den inte känner till i förväg. För att få korrekta svar från en chatbot måste du “mata” boten med ett stort antal datamängder. Denna process är anledningen till att en chatbot är den dyraste lösningen när det kommer till den initiala investeringen. Att bygga en chatbot själv är inte lätt. Ett färskt exempel från en kommun i Danmark visade på komplexiteten i att komma igång med detta. Efter ett års programmering och två år efter lanseringen av chatboten befinner den sig fortfarande i testfasen. Det som förvånade var inte minst hur många olika sätt som människor kan ställa en och samma fråga, och hur känslig boten är.

En chatbot är den perfekta matchen för dig som vill ha en chatttjänst som kan svara på enkla kundförfrågningar inom 0,1 sekunder. En chatbot är lösningen med de lägsta driftskostnaderna jämfört med de två andra chattarna. Å andra sidan är detta lösningen där du betalar de högsta startkostnaderna.

Intern livechatt

En intern livechatt är oftast en lösning vi ser hos mindre företag, där det inte finns tillräckligt med resurser för att hantera kundförfrågningar. Skillnaden mellan en intern och extern livechatt är att de chattagenter som hanterar kundförfrågningar i den förstnämnda är anställda. Genom att hantera chattar internt ser du till att den potentiella kunden interagerar med en person som vet allt om produkten eller tjänsten. Att chatta med en expert ökar kundupplevelsen då chattkonsulten snabbt kan förstå sammanhanget och utvärdera vad kunden behöver. Eftersom du nyttjar kunskapen hos redan anställda är startkostnaderna låga. Trots fördelarna med en intern livechatt finns det faktorer som du måste vara medveten om.

Även om de initiala kostnaderna inte kommer att spräcka budgeten är driftkostnaderna höga då du i princip betalar med dina anställdas lön, pengar som kunde ha lagts på deras vanliga arbetsuppgifter. Ett exempel kan vara en egenföretagare som själv svarar på sina förfrågningar. Revisorn kommer troligen att behöva avbryta sitt arbete flera gånger om dagen, vilket snabbt blir förlorade arbetstimmar. Detta avbrott är den största nackdelen som en intern livechatt har. Även om du kan garanteras att potentiella kunder kommer att få bra kundservice av interna medarbetare kan du riskera att andra affärskritiska områden nedgraderas. Samtidigt kan förfrågningar i chatten riskera att stå obesvarade i flera timmar om medarbetaren sysslar med en annan arbetsuppgift. Det kan vara svårt för medarbetaren att hitta rätt balans mellan att hantera chattar och sina vanliga arbetsuppgifter. Dessutom är väldigt få interna livechattar öppna utanför normal kontorstid, vilket innebär att chattens potential inte används på rätt sätt. Vår chattdata visar att en chatt som är online från klockan 09:00 till klockan 16.00. på vardagar endast når 48 procent av dygnets möjliga kundförfrågningar.

En intern livechatt kan vara en bra början för mindre företag, då chatten inte kräver höga startkostnader eller större förändringar i din verksamhet. Det är lätt att få en nuvarande anställd att svara på chattar och du kan vara säker på att dina potentiella kunder kan chatta med någon som kan mycket om produkten eller tjänsten du säljer. Det som talar emot en intern livechatt är att din medarbetare oftast inte bara arbetar som chattkonsult och därför kommer att behöva avbryta normala arbetsuppgifter. Detta kan mycket väl leda till minskad effektivitet. Dessutom kan det vara svårt att få full effekt av din interna livechatt om du inte kan svara på chattförfrågningar 24/7.

Weplys livechatt

Weplys livechattlösning är en chatt där externa agenter svarar på dina kunders förfrågningar. Precis som en intern livechatt är en av styrkorna med Weplys chatt att det är riktiga människor som hanterar alla chattar. Till skillnad från botar känner riktiga människor empati, vilket är nyckeln till bra kundservice. Att kunna förstå en kunds behov och anpassa kommunikationen till den specifika situationen kommer att få kunden att känna sig omhändertagen precis som i en fysisk butik. Weplys chattkonsulter kommer att fungera som en extra medarbetare även om det inte är en egentlig intern anställd. Fördelarna med att outsourca din livechatt är många. Weplys livechatt fokuserar på att svara på enkla frågor, guida besökaren på webbplatsen och samla in leads. Att generera leads innebär att chattkonsulterna kommer att be om kontaktuppgifter på de som visar intresse för att köpa din tjänst eller din vara. Dessa leads och tillhörande chattdialog kommer att vidarebefordras direkt till dig, så att du enkelt kan ringa dem och förvandla dem till köpande kunder. Att ta emot dessa leads kommer att minska tiden som spenderas på att hantera kundförfrågningar och särskilt tiden som spenderas på de första interaktionerna som vanligtvis är mycket tidskrävande.

Människor kommer, precis som chatbots, ibland missförstå kundens begäran. Skillnaden är dock att människor kommer att fånga upp missförståndet och kommer att kunna fortsätta konversationen. Weplys chattkonsulter är också utbildade i att styra en dialog, hur man ställer frågor och metakommunikation. Dessutom är det ett stort plus att Weply sköter chatten dygnet runt. Vi garanterar våra kunder att alla kundförfrågningar som kommer in via deras chatt kommer att hanteras, och de kommer inte att missa några potentiella kunder. Jämfört med en intern livechatt där de anställda vanligtvis lämnar kontoret runt 17.00, är ​​Weplys chattkonsulter baserade runt om i världen i olika tidszoner vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla service dygnet runt, veckans alla dagar. Om man tittar på svarstiden svarar våra chattkonsulter lite långsammare än en chatbot, men det handlar bara om sekunder. Weplys chattkonsulter svarar på chatten inom 4 sekunder, vilket är mycket snabbare än svarstiden i en intern livechatts. I interna livechatt kan du i värsta fall vänta upp till flera timmar.

Om vi jämför kostnaderna för Weplys livechatt med de två andra chattarna är denna chattlösning den mest fördelaktiga. Startkostnaderna är nästan obefintliga eftersom det inte kräver en större investering eller tid som spenderas på att implementera verktyget. Nya kunder kommer att erbjudas en gratis provperiod på 7 dagar. Driftkostnaderna relaterade till Weplys livechatt är vanligtvis högre än en chatbots men lägre än en intern livechatts kostnader. Med Weply betalar du en månadsavgift och ett pris per lead. Den fasta månadsavgiften täcker hanteringen av alla chattar som inte blir leads, utbildning av chattkonsulter och chattsupport.

Weplys livechattlösning är det bästa valet för dig om du vill interagera personligen med webbplatsbesökare i realtid dygnet runt. Förutom att ge personlig service och dialoger till dina kunder kan du få leads som är redo att betala för din vara eller tjänst. Weplys livechatt kommer också att påverka flera försäljnings- och marknadsföringsparametrar.


Att välja en chattlösning är ingen lätt uppgift. Det är avgörande att du tar en noggrann titt på vad dina behov är, och vad som skulle vara mest lönsamt för ditt företag. Vi hoppas att det här inlägget har gjort beslutet lättare för dig och att du har fått en tydlig överblick över skillnaden mellan dessa tre typer av chattar.