Hur fungerar CRO? 

Driver du mycket trafik till din webbsida, men saknar konverteringar? Det kan finnas flera orsaker till att dina användare inte når hela vägen till slutmålet. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad konverteringsoptimering innebär och hur du kan arbeta med strategin på din webbsida.

Vad innebär CRO?

CRO är en förkortning på Conversion Rate Optimization, vilket översätts till konverteringsoptimering på svenska. Konverteringsoptimering syftar till att öka antalet konverteringar på webbsidan, vilket innebär att ett större antal av besökarna uppfyller dina specifika mål. Det kan handla om köp, medlemskap, kontakt eller registreringar för ett nyhetsbrev. 

Du kan beräkna konverteringsgraden genom att dela antalet uppnådda mål med antalet besökare. Vi ger ett exempel!

Du har sålt 100 varor och haft 1000 besökare under den givna perioden, då innebär det att du har en konverteringsgrad på 10 %. 

Genom att optimera konverteringsgraden på din webbsida, har du möjlighet att öka din försäljning, nå uppsatta mål och skapa  ett större värde  utav dina besökare.

Vad är en konvertering?

Beroende på bransch och verksamhet så kan konverteringar se olika ut. Här är några exempel på konverteringspunkter:

  • Köp
  • Nedladdningsbart whitepaper eller guide
  • Kontaktformulär 
  • Anmälan till webinars
  • Ger kontaktinformation

En konvertering innebär att besökaren aktivt väljer att ta del av information från ditt varumärke, fullfölja ett köp eller ta kontakt med er. Beroende på om du säljer produkter eller tjänster finns det flera konverteringsmöjligheter att välja bland. En gemensam konverteringspunkt för i princip samtliga branscher, är insamling av kontaktuppgifter, De kan till exempel användas av säljavdelningen eller för nyhetsbrev. 

Varför konverteringsoptimering

Idag spenderar marknadsförare 95 % av sin budget på att driva till trafik till sin webbsida, utan plan för hur de ska omvandla trafiken från besökare till faktiska kunder. Statistik visar också att 27 % har köpavsikt när de besöker en webbsida, trots detta handlar endast 1-4 % av besökarna. Här har vi ett problem. För att kunna höja siffrorna, spelar konverteringsoptimering en viktig roll.

Konverteringsoptimering ökar antalet kvalitativa leads

Det finns flera strategier för att optimera konverteringsgraden på din webbsida. Nu gäller det att komma fram till vad som fungerar för din verksamhet. 

1. Optimera strukturen

Kolla igenom strukturen på webbsidan och se om det finns något du kan förbättra i exempelvis menyn, valet av rubriker eller CTAs. Utgå ifrån dina besökares intentioner på din webbsida. Är det enkelt för dem att navigera, hitta information och ta del av dina erbjudanden?

Om inte, underlätta processen för dem genom att säkerställa att menyn lyfter de viktigaste delarna i din verksamhet. Exempel på detta är produktkategorier, tjänster, nyheter och kontakt. Du bör lyfta minst en konverteringspunkt i menyn, vilket kan vara köp, nedladdningsbart innehåll eller kontakt exempelvis.

Samma strategi gäller för landningssidan, vilken besökarna skickas till i första hand. Få med de viktigaste delarna i din verksamhet genom kortfattade beskrivningar och intresseväckande rubriker. Arbeta aktivt med CTA:s och interna länkar som enkelt tar besökarna vidare till nästa steg, med fokus på konvertering. 

Du kan även se över din design. Du kan lyfta viktiga delar genom att använda mer framträdande färger, typsnitt och former. Sticker dina CTA:s ut från mängden? Är dina konverteringspunkter tillräckligt tydliga och enkla att hitta, jämfört med resterande innehåll?

2. Optimera nedladdningsbart innehåll

Vilken form av nedladdningsbart innehåll använder du dig av idag? Är det pdf:er eller formulär som exponeras på din webbsida? Analysera hur innehållet presenteras och om det finns förbättringsmöjligheter i nedladdningsprocessen.

Om innehållet tar lång tid att ladda ner eller har dålig kvalitet riskerar du att mista potentiella kunder innan de ens hunnit ta del av innehållet. Samma gäller om du inte presenterar innehållet på ett tillräckligt intresseväckande vis. Var tydlig med att berätta varför mottagarna ska ta del av innehållet, vad de kan förvänta sig och hur det kan gynna dem.

3. Öka tilliten

Tillit är en av de faktorer som påverkar besökarnas köpintentioner allra mest enligt flertalet studier. Det visuella intrycket, innehållets kvalitet, certifieringar, referenser, kunskap samt navigering påverkar hur besökarna kommer att uppfatta ditt varumärke och förertag. Här är det viktigt att skapa ett helhetsintryck som är professionellt, informativt och som går i linje med din varumärkesprofil. Finns det någon del ni åsidosatt eller slarvat med fram till idag?

Saknar du exempelvis referenser, kundcases eller bevis på er kompetens i form av certifieringar och utmärkelser? Eller kan ni skapa fler artiklar, intervjuer eller pressmeddelanden som visar på er kunskap i branschen? Det finns mycket innehåll att arbeta med som kommer hjälpa er att bygga en djupare tillit hos era besökare.

4. Live chat

Livechattar gör det möjligt för dig att fånga upp användarna oavsett tid på dygnet. Vi på Weply erbjuder service i form av leadsgenererande chattkonsulter 24/7. Det är ett sätt för dig att förbättra kundservicen, bygga djupare relationer och samla in uppgifter från potentiella kunder i ett naturligt sammanhang. 

Oavsett vilken fråga kunden har, kan konsulterna guida dem rätt. Direkt i chatten.

5. Lyssna på användarna

En av de viktigaste delarna inom konverteringsoptimering är att lyssna på användarna. Samla feedback genom formulär, chat-funktioner eller mailutskick. Tycker de att något saknas på din webbsida? Finns informationen de vill ha? Eller kan förbättra dina erbjudanden? Konsumenter uppskattar att känna sig viktiga. Visa att deras åsikter spelar viktig roll för dig och ditt varumärkes utveckling framåt.

Det är viktigt att A/B-testa

Det är enkelt att snöa in på gamla tillvägagångssätt och att ta efter konkurrenterna. Vi rekommenderar dig istället att ta reda på vad som faktiskt fungerar på din sajt. Ta fram datadrivna hypoteser, gör A/B-tester och analysera din statistik i efterhand. 

A/B-tester visar svart på vitt vad som genererar i resultat och inte, då olika versioner prövas under samma tidsperiod. Det kan handla om rubriker, format, färgval och placeringar. Men även alternativa öppningsfraser i en livechatt. Möjligheterna är många och datadrivna optimeringar kommer att spela en stor roll för din konverteringsoptimering.

Med hjälp av konverteringsoptimering har du möjlighet att leda dina besökare rätt på webbsidan. Beroende på behov och förutsättningar finns det olika strategier du kan tillämpa för att nå dina mål. Våga testa dig fram och utvärdera efterhand. Om du är nyfiken på att implementera leadsgenerering och personliga interaktioner online i din strategi kan du kontakta oss för mer information.

Hur fungerar CRO? 

Driver du mycket trafik till din webbsida, men saknar konverteringar? Det kan finnas flera orsaker till att dina användare inte når hela vägen till slutmålet. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad konverteringsoptimering innebär och hur du kan arbeta med strategin på din webbsida.

Vad innebär CRO?

CRO är en förkortning på Conversion Rate Optimization, vilket översätts till konverteringsoptimering på svenska. Konverteringsoptimering syftar till att öka antalet konverteringar på webbsidan, vilket innebär att ett större antal av besökarna uppfyller dina specifika mål. Det kan handla om köp, medlemskap, kontakt eller registreringar för ett nyhetsbrev. 

Du kan beräkna konverteringsgraden genom att dela antalet uppnådda mål med antalet besökare. Vi ger ett exempel!

Du har sålt 100 varor och haft 1000 besökare under den givna perioden, då innebär det att du har en konverteringsgrad på 10 %. 

Genom att optimera konverteringsgraden på din webbsida, har du möjlighet att öka din försäljning, nå uppsatta mål och skapa  ett större värde  utav dina besökare.

Vad är en konvertering?

Beroende på bransch och verksamhet så kan konverteringar se olika ut. Här är några exempel på konverteringspunkter:

  • Köp
  • Nedladdningsbart whitepaper eller guide
  • Kontaktformulär 
  • Anmälan till webinars
  • Ger kontaktinformation

En konvertering innebär att besökaren aktivt väljer att ta del av information från ditt varumärke, fullfölja ett köp eller ta kontakt med er. Beroende på om du säljer produkter eller tjänster finns det flera konverteringsmöjligheter att välja bland. En gemensam konverteringspunkt för i princip samtliga branscher, är insamling av kontaktuppgifter, De kan till exempel användas av säljavdelningen eller för nyhetsbrev. 

Varför konverteringsoptimering

Idag spenderar marknadsförare 95 % av sin budget på att driva till trafik till sin webbsida, utan plan för hur de ska omvandla trafiken från besökare till faktiska kunder. Statistik visar också att 27 % har köpavsikt när de besöker en webbsida, trots detta handlar endast 1-4 % av besökarna. Här har vi ett problem. För att kunna höja siffrorna, spelar konverteringsoptimering en viktig roll.

Konverteringsoptimering ökar antalet kvalitativa leads

Det finns flera strategier för att optimera konverteringsgraden på din webbsida. Nu gäller det att komma fram till vad som fungerar för din verksamhet. 

1. Optimera strukturen

Kolla igenom strukturen på webbsidan och se om det finns något du kan förbättra i exempelvis menyn, valet av rubriker eller CTAs. Utgå ifrån dina besökares intentioner på din webbsida. Är det enkelt för dem att navigera, hitta information och ta del av dina erbjudanden?

Om inte, underlätta processen för dem genom att säkerställa att menyn lyfter de viktigaste delarna i din verksamhet. Exempel på detta är produktkategorier, tjänster, nyheter och kontakt. Du bör lyfta minst en konverteringspunkt i menyn, vilket kan vara köp, nedladdningsbart innehåll eller kontakt exempelvis.

Samma strategi gäller för landningssidan, vilken besökarna skickas till i första hand. Få med de viktigaste delarna i din verksamhet genom kortfattade beskrivningar och intresseväckande rubriker. Arbeta aktivt med CTA:s och interna länkar som enkelt tar besökarna vidare till nästa steg, med fokus på konvertering. 

Du kan även se över din design. Du kan lyfta viktiga delar genom att använda mer framträdande färger, typsnitt och former. Sticker dina CTA:s ut från mängden? Är dina konverteringspunkter tillräckligt tydliga och enkla att hitta, jämfört med resterande innehåll?

2. Optimera nedladdningsbart innehåll

Vilken form av nedladdningsbart innehåll använder du dig av idag? Är det pdf:er eller formulär som exponeras på din webbsida? Analysera hur innehållet presenteras och om det finns förbättringsmöjligheter i nedladdningsprocessen.

Om innehållet tar lång tid att ladda ner eller har dålig kvalitet riskerar du att mista potentiella kunder innan de ens hunnit ta del av innehållet. Samma gäller om du inte presenterar innehållet på ett tillräckligt intresseväckande vis. Var tydlig med att berätta varför mottagarna ska ta del av innehållet, vad de kan förvänta sig och hur det kan gynna dem.

3. Öka tilliten

Tillit är en av de faktorer som påverkar besökarnas köpintentioner allra mest enligt flertalet studier. Det visuella intrycket, innehållets kvalitet, certifieringar, referenser, kunskap samt navigering påverkar hur besökarna kommer att uppfatta ditt varumärke och förertag. Här är det viktigt att skapa ett helhetsintryck som är professionellt, informativt och som går i linje med din varumärkesprofil. Finns det någon del ni åsidosatt eller slarvat med fram till idag?

Saknar du exempelvis referenser, kundcases eller bevis på er kompetens i form av certifieringar och utmärkelser? Eller kan ni skapa fler artiklar, intervjuer eller pressmeddelanden som visar på er kunskap i branschen? Det finns mycket innehåll att arbeta med som kommer hjälpa er att bygga en djupare tillit hos era besökare.

4. Live chat

Livechattar gör det möjligt för dig att fånga upp användarna oavsett tid på dygnet. Vi på Weply erbjuder service i form av leadsgenererande chattkonsulter 24/7. Det är ett sätt för dig att förbättra kundservicen, bygga djupare relationer och samla in uppgifter från potentiella kunder i ett naturligt sammanhang. 

Oavsett vilken fråga kunden har, kan konsulterna guida dem rätt. Direkt i chatten.

5. Lyssna på användarna

En av de viktigaste delarna inom konverteringsoptimering är att lyssna på användarna. Samla feedback genom formulär, chat-funktioner eller mailutskick. Tycker de att något saknas på din webbsida? Finns informationen de vill ha? Eller kan förbättra dina erbjudanden? Konsumenter uppskattar att känna sig viktiga. Visa att deras åsikter spelar viktig roll för dig och ditt varumärkes utveckling framåt.

Det är viktigt att A/B-testa

Det är enkelt att snöa in på gamla tillvägagångssätt och att ta efter konkurrenterna. Vi rekommenderar dig istället att ta reda på vad som faktiskt fungerar på din sajt. Ta fram datadrivna hypoteser, gör A/B-tester och analysera din statistik i efterhand. 

A/B-tester visar svart på vitt vad som genererar i resultat och inte, då olika versioner prövas under samma tidsperiod. Det kan handla om rubriker, format, färgval och placeringar. Men även alternativa öppningsfraser i en livechatt. Möjligheterna är många och datadrivna optimeringar kommer att spela en stor roll för din konverteringsoptimering.

Med hjälp av konverteringsoptimering har du möjlighet att leda dina besökare rätt på webbsidan. Beroende på behov och förutsättningar finns det olika strategier du kan tillämpa för att nå dina mål. Våga testa dig fram och utvärdera efterhand. Om du är nyfiken på att implementera leadsgenerering och personliga interaktioner online i din strategi kan du kontakta oss för mer information.