Optimera dina annonser genom copy

Annonserar du flitigt men saknar resultat? Att öka engagemanget är en av de största utmaningarna som marknadsförare står inför. I den här artikeln kommer vi därför att gå igenom hur du kan producera copy som leder mottagarna dit du vill.

Det är ingen nyhet att första intrycket spelar en stor roll. Oavsett om det gäller en ny kontakt, service eller annons, behöver du skapa ett så optimalt första intryck som möjligt. Därför har utformandet av din annonstext en stor påverkan både vad gäller klickfrekvens och konverteringsgrad. Vi har listat ett par strategier som kommer hjälpa dig närmare målet.

Köpresan styr budskapet

Var i köpresan befinner sig mottagarna och vilken information är relevant att kommunicera för respektive annons? Kort och gott kan du dela upp processen i tre steg, varumärkesbyggande, övervägande och konverterande. Beroende på vart dina mottagare befinner sig i köpresan så ska budskapet anpassas. Vi kommer nu förtydliga hur budskapen kan skilja sig åt i de olika faserna:

 • Varumärkesbyggande stadie: Utgå ifrån att det är första gången som mottagaren exponeras för ditt varumärke. Här handlar det om att väcka intresse, nyfikenhet och få kunden att känna ett behov av att läsa vidare om din produkt eller tjänst. 
 • Övertygande stadie: Vilket problem eller behov löser din produkt? Här handlar det om att övertyga att din produkt är det rätta valet. 
 • Konverterande stadie: Sista steget, dags att ta mottagarna hela vägen till handling. Ge dem en extra push genom övertygande CTA:s, läs mer här.

Var kreativ men relevant

Det är lätt få skrivkramp när det väl gäller. Speciellt när det kommer till att skapa kortfattade och träffsäkra annonser. Vi rekommenderar dig att skriva en lista på allt du vill förmedla. Fokusera inte på formuleringar i första skedet, utan vad som är viktigt för dig att lyfta. 

När du har skrivit ner x antal punkter är det dags att konkretisera budskapen och finputsa dem. Byt ut tråkiga formuleringar till energigivande budskap som väcker känslor hos mottagarna. Undvik formuleringar såsom störst, bäst och billigast. De saknar oftast belägg och genererar sällan i någon effekt.

Hitta din hook

När du producerar din copy är det viktigt att du inleder med en hook. Vi syftar till en öppningsfras som fångar målgruppens intresse. Var unik, inspirerande eller överraska. Vi ger dig tips på hur: 

 • Använd statistik för att visa på ett problem eller behov som din produkt uppfyller. 
 • Ställ en fråga som din målgrupp har intresse att få svar på. Svaret berör din tjänst eller produkt - givetvis. 
 • Använd dig av humor och underhåll mottagarna. 
 • Var oförutsägbar och chocka läsarna. 

Anpassa ditt innehåll och hook efter din tonalitet, varumärkesimage och erbjudande. Det viktigaste är att du sticker ut och stoppar användarna från att scrolla vidare. 

 

Fokusera på deras behov - inte din produkt

Din copy bör vara lösningsorienterad snarare än produktfokuserad. Lyft relevanta utmaningar och skapa igenkänning hos de potentiella kunderna. Vilka scenario kan de relatera till och vad motiverar dem? Arbeta gärna med storytelling och måla upp ett scenario. Utgå ifrån följande frågeställningar för att få inspiration till din copy: 

 • Vilka är våra kunder? Hur ser deras situation ut?
 • Vilka behov löser produkten? Varför köper de produkten?
 • Varför ska de välja er produkt och inte konkurrenternas?
 • Vilken typ av formuleringar föredrar de?

Gå i mål med CTA

Call-To-Actions placeras i slutet av din annons och används för att uppmana läsarna till att vidta en specifik åtgärd. Exempel på detta är “kontakta oss”, “läs mer” eller “köp nu”. Vilka mål har dina annonser? Att öka försäljningen, att dra in fler leads eller att komma i direktkontakt med kunderna? Anpassa dina CTA:s efter vad du vill uppnå. Vill du få mer information om hur du kan arbeta med CTA:s? Läs vår artikel här.

A/B testa och utvärdera

När du A/B testar dina annonser kommer du se svart på vitt vilken copy som engagerar dina mottagare och inte. Det kan handla om formuleringar i din rubrik, beskrivning eller CTA. Genom att skapa flera varianter av samma annons, har du möjlighet att utvärdera resultaten efterhand. Detta brukar ge en tydlig indikation vad gäller hur din målgrupp interagerar med innehållet. Vi rekommenderar dig att testa ett element i taget, börja exempelvis med rubriken, för att få en så tydlig bild som möjligt över vilken hook som fungerar och inte. Därefter testar du din beskrivning och sedan CTA.

Det är en utmaning att skapa annonser som konverterar. Rätt budskap ska formuleras och nå rätt mottagare i rätt skede. Med en skarp, målgruppsanpassad och engagerande copy, har du kommit en bra bit på vägen. Vill du få fler tips om annonsering i sociala medier, får du gärna läsa vår guide här.