Så skapar du en Content Marketing Strategi

Arbetar du med content marketing idag, men upplever utmaningar i att publicera content regelbundet, skapa enhetligt innehåll eller hitta ett tydligt syfte i ditt skapande? Utan en tydlig strategi är det enkelt att tappa tråden i sin kommunikation, därför har vi tagit fram den här guiden. Läs vidare för att få tips om hur du kan skapa en contentstrategi, som får ditt företag att växa på lång sikt.

Content Marketing är en marknadsföringsmetod som blivit allt mer förekommande, oavsett bransch. För syns du inte, finns du inte. Eller hur? I en dagens digitaliserade värld, kan varumärken enkelt möta sin målgrupp i deras vardag online genom metoden. Oavsett om det gäller sociala medier, podcasts, nyhetsbrev - eller traditionella kanaler för den delen , har du möjlighet att bygga upp ditt varumärke för både potentiella och nuvarande kunder genom innehåll som de anser är intressant, utbildande eller underhållande.

Det låter kanske simpelt att posta ett inlägg på Instagram då och då, eller lägga in lite länkar i ett nyhetsbrev en gång i kvartalet. Men utan en tydlig strategi, målsättning och kontinuitet kommer du spendera dina resurser utan resultat. Visste du att 60% av de mest effektiva marknadsförarna arbetar aktivt med dokumenterade strategier? Statistiken får tala för sig själv. Nu kör vi!

Förstå din målgrupp

Först och främst behöver du får en tydlig bild av din målgrupp. Ditt innehåll ska vara anpassat efter mottagarnas preferenser, så vet du inte var din målgruppen befinner sig, vilket format de föredrar att konsumera eller vilka behov de har, blir det en utmaning för dig att kommunicera tillräckligt intressant innehåll. Vi rekommenderar dig att alltid ha dina personas i åtanke, oavsett vilken kanal eller format du arbetar med. Har du inte definierat din målgrupp i form av personas än, kan du läsa mer om det i vår artikel här.

När du vet vilken din målgrupp är, är det dags att gräva djupare i vad de faktiskt behöver, förväntar sig och vad som driver dem. Gå igenom innehåll från konkurrerande aktörer i branschen. Vad skriver de om på sina sociala medier? Vilka ämnen lyfter de i sina blogginlägg och vilka är de största rubrikerna på deras webbsidor? Inspireras av det innehåll som väcker störst engagemang. Arbetar du exempelvis med rekrytering, kan en guide om hur man skriver ett säljande cv eller 5 snabba tips inför intervjun, vara givande innehåll för din arbetssökande målgrupp.

Läs även igenom kommentarer från användarna, och se om du kan definiera mönster. Vilket innehåll väcker största engagemang och vilka frågor är förekommande? Skriv ner dina ideér och insikter på ett papper, du kommer få användning för det när du ska ta fram din långsiktiga contentplan. Men mer om det senare.

Målsättning

Utan en tydlig målsättning, blir det en utmaning att veta om du gör ett bra eller mindre bra arbete. Motivationen till ditt skapande ska ligga i syftet. Exempelvis, du publicerar ett inlägg för att driva trafik till en specifik produkt. Eller, du sponsrar ett inlägg, med ambitionen att fler potentiella leads ska boka en konsultation. Många gånger har man inte bara ett mål utan flera, dessa kan du givetvis arbeta med parallellt, likväl som att du kan arbeta för ett och samma mål genom flera kommunikationskanaler.

Låt dina plattformar synka och samarbeta. Vill du exempelvis öka trafiken till din websida, bör du se över din SEO, parallellt med att du skapar trafikdrivande annonser på sociala medier. På så vis blir du både synlig organiskt när användarna söker efter produkter i ditt segment, samtidigt som du blir synlig i målgruppens flöde genom betald marknadsföring. Läs mer om hur du kan arbeta med SEO här och annonser här.

Utforma en contentplan

För att det inte ska uppstå några frågetecken kring produktionen vecka efter vecka, eller längre uppehåll i publiceringen, behöver du ta fram en tydlig contentplan för dina kanaler. En välarbetad contentplan innehåller följande steg:

Content pillars

Content pillars, eller innehållskategorier, består vanligtvis av 4-5 ämnen som du vill lyfta regelbundet i din kommunikation. Arbetar du exempelvis med rekrytering kan cv, intervjuer, nätverk, kompetensutveckling och retorik vara relevanta rubriker för din innehållsproduktion. Det kan även handla om ditt varumärke, medarbetare, funktioner eller statistik i branschen. Vad vill du kommunicera till dina mottagare? Vill du underhålla, utbilda eller inspirera? Välj ut de kategorier som du anser är mest relevanta för ditt varumärke och tjänster.

Kanaler

Skriv ner de kanaler som du är och/eller vill vara aktiv på framöver. Exempelvis, sociala medier, nyhetsbrev, blogginlägg och podcast. Du kan även sätta en plan framåt för de kanaler du vill komplettera med under de kommande året, exempelvis en ny sociala media kanal.

Publiceringsschema

Skapa ett publiceringsschema, som innehåller publiceringsdagar för kanalerna, formatet samt kategorierna. Förtydliga även din CTA (call to action) eller syftet för varje innehåll. Detta kommer underlätta arbetet för produktionsteamet, då det blir tydligt vad som ska produceras, varför och när. Det kommer även göra det enklare för dig att skapa varierande innehåll och relevant innehåll. Lägg in din plan i exempelvis ett excel dokument, som är både överskådligt och enkelt att dela med samtliga i marknadsföringsteamet.

Produktion

När du har din plan redo är det dags att börja producera innehållet. Vi rekommenderar dig att du startar med det “stora” innehållet först, det vill säga artiklar, intervjuer, whitepapers och blogginlägg som kräver mycket information. Detta kan du sedan bryta ner till inlägg på sociala medier, videomaterial till din webbsida eller poddavsnitt.

Copy hjälper dig dessutom att stärka ditt arbete med SEO, och ökar därigenom den organiska trafiken till din webbplats. Men med detta sagt, glöm inte att inkludera bilder till dina text produktioner, statistik visar att text i kombination med bilder visas i genomsnitt 94% oftare.

Optimera ditt innehåll

Innan du trycker på publicera, bör du korrekturläsa och optimera ditt innehåll. Detta för att säkerställa läsbarheten i artikeln, du vill texten ska flyta på och vara överskådlig med intresseväckande rubriker, ingresser och kompletterande bilder. Du vill också ranka så hlgt som möjligt i sökmotorerna. Genom Google Keyword Planner hittar du förslag på sökord som kan förbättra din SEO. Detta är viktigt framförallt för dina Metabeskrivningar och rubriker. Läs mer om hur du kan optimera organisk trafik här.

Schemaläggningsverktyg

Schemaläggningsverktyg sparar dig både tid, hjälper dig att arbeta långsiktigt och att effektivisera din arbetsprocess. Avsätt en till två dagar var tredje månad, där du producerar allt innehåll som ska ut på dina sociala medier. Gör research på ny information, statistik, trender i branschen och skriv ner allt som kommer att hända i ditt bolag framöver. Kommer ni att arbeta med kampanjer, lansera en ny produkt eller starta ett samarbete?

Ta fram allt underlag du behöver för att täcka er kommunikation för tre månader framåt och fördela detta sedan över de kommande veckorna. Beroende på vilka sociala medier kanaler du arbetar med, kan du anpassa valet av ditt schemaläggningsverktyg därefter. Vi rekommenderar dig att läsa mer om verktygen Buffer, Planoly och Later, som publicerar på de vanligaste sociala mediekanalerna.

Följ upp resultatet

Följ upp dina marknadsföringsaktiviteter efterhand med statistik. Analyser om det finns något ämne som går bättre eller sämre? Vilken publiceringstid eller dag är att föredra? Finns det något format som tilltalar mottagarna mer eller mindre? Det finns flera aspekter att reflektera över när det kommer till resultat, ofta kan små justeringar göra stor skillnad.

Du kan ta del av övergripande statistik på din hemsida genom Google Analytics, samt i de enskilda kanalerna du väljer att arbeta med. Sammanställ data varje månad och notera förbättringsmöjligheter för varje kanal. Detta kommer att hjälpa dig att nå ut bättre med din kommunikation och att komma närmare dina övergripande mål framöver.


En genomtänkt content marketing strategi, hjälper dig att skapa enhetligt, välproducerat och relevant innehåll, som skapar värde hos dina mottagare. Genom att arbeta aktivt med syfte och relevans i ditt innehåll, kan du genererar mer trafik till din hemsida, konvertera fler leads och öka varumärkeskännedom – planen är skräddarsydd efter ditt varumärkes målsättning.

Det viktigaste är att du tar dig tiden till att ta fram en genomtänkt plan, som kan verka för dina långsiktiga mål. Börja i en liten skala och lägg till fler kanaler efterhand. Vi arbetar inte med kvantitet utan kvalitet. Glöm inte att all form av kommunikation blir ansiktet utåt för ditt varumärke. Säkerställ därför att bilden du sänder ut är representativ för vad ditt varumärke står för och vill kommunicera.